Dokumentumok

Év szűrés: Összes | 2019 | 2021 | 2020

A parlagfű irtásáról és visszaszorításáról

2019-01-19

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 24/1994.(XI.24.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről

2019-01-19

A sport támogatásáról

2019-01-19

A súlykorlátozással érintett helyi közutak engedéllyel történő használatáról” szóló 27/2020. (IX.24.) Önkormányzati rendelete

2021-06-15

A szociális támogatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.27.) Önk. rendeletet

2019-01-19

A talajterhelési díj helyi szabályairól

2019-01-19

A távhőszolgáltatásról

2019-01-19

A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról

2019-01-19

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 46/2012.(VI.28.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről

2019-01-19

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

2019-01-19