Hatósági Osztály

Osztályvezető: Dr. Kovács Erzsébet

 

Osztályvezető bemutatkozása:

Egyetemi tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szak nappali tagozatán végeztem, ahol 2004-ben vehettem át diplomámat. 2007-ben Európa jogi szakjogász diplomát szereztem a Debreceni Egyetemen. A kötelező három év gyakorlatot követően jogi szakvizsgát tettem. 2004 óta folyamatosan a közigazgatásban dolgozom. A Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatalban kezdetben hatósági illetve jogi ügyintéző voltam, később a szociális és igazgatási csoport vezetője, majd a Hatósági Osztály vezetője lettem.

 

 

Hatósági Osztály feladatai

 

 • Gyakorolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt feladatokat, érvényesítve a helyi önkormányzati rendeletek ezzel kapcsolatos előírásait.
 • Közreműködik az önkormányzat intézményei tekintetében a fenntartói feladatok ellátásában, segíti az intézmények működését, kapcsolatot tart a szociális és oktatási-nevelési, valamint kulturális feladatok ellátásban résztvevő állami, önkormányzati és nem állami fenntartású intézményekkel, szervezetekkel. Jóváhagyásra előkészíti az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratait, illetve azok módosításait, szervezeti- és működési szabályzatukat, egyéb szakmai dokumentumokat.
 • A normatív állami hozzájárulások igénylésének összeállításához és elszámolásához biztosítja az intézményi adatszolgáltatást.
 • Ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyintézési feladatokat.
 • Ellátja a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • Ellátja a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásával kapcsolatos koordinációt, segíti a munkacsoport munkáját.
 • Közreműködik és segíti a Bűnmegelőzési Tanács, a Települési Értéktár Bizottság, az Idősek Tanácsa, az Esélyteremtő Munkacsoport, valamint a Hatósági Munkacsoport munkáját.
 • Környezettanulmányt készít a társhatóságok megkeresése alapján.
 • Gondoskodik a védendő fogyasztói igazolások kiadásáról.
 • Kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal, a társasházak közös képviselőivel.
 • Ellátja a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a hazai és Európai Uniós támogatások elnyerésére – a szociális, a gyermekjóléti, gyermekvédelem, köznevelés és foglalkoztatás területén – kiírt pályázatok figyelemmel kísérésében, a pályázat kidolgozásában, az elnyert pályázat végrehajtásában.  Ellátja a Diákmunka Program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az állampolgársági- és anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket, szervezi az ezzel kapcsolatos ünnepeket.
 • Gondoskodik a választási névjegyzék összeállításáról, folyamatos vezetéséről.
 • Ellátja a címnyilvántartással, címkezeléssel kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a termőföldekre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos kifüggesztési feladatokat. továbbá az egyéb hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat, vagyonleltárt készít gyámsági, gondnoksági ügyekben.
 • Telepengedélyt ad a telepengedélyek alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység céljára, továbbá nyilvántartásba veszi a bejelentés köteles ipari tevékenységet végzőket.
 • Végzi a kereskedelmi tevékenységek bejelentésével és az üzletek működési engedélyének kiadásával kapcsolatos feladatokat.
 • Nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpontok, a vásárok, piacok fenntartóját.
 • Végzi a kereskedelmi céllal üzemeltetett szálláshelyek bejelentésének nyilvántartásba vételével, valamint a szálláshelyek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
 • Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben I. fokú hatósági feladatokat lát el.
 • Végzi a zenés táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az országos, megyei és a városi kitüntetések és Hajdúböszörmény város díszpolgára cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.
 • Előkészíti a díszsírhelyek adományozásával kapcsolatos döntéseket.
 • Előkészíti és figyelemmel kíséri a közművelődési megállapodások kötését, a közművelődési és sport célú gazdasági társaságokkal kötött feladat ellátási megállapodások teljesítését.
 • A hivatásos és amatőr alkotóművészekkel, a város irodalmi és művészeti alkotóhelyeivel, művészeti szakszövetségeivel, egyesületeivel, valamint művészeti profilú oktatási intézményeivel folyamatos kapcsolatot tart és segíti alkotómunkájuk feltételeink támogatását. Ellátja a művészeti, oktatási és sport díjakkal, díjfelajánlásokkal kapcsolatos ügyintézést.
 • Elősegíti az Önkormányzat által meghatározott ifjúsági és sportpolitikai célkitűzések érvényesülését, előkészíti az ezzel kapcsolatos támogatásokat és ellenőrzi azok felhasználását.
 • Rendszeres kapcsolatot tartva együttműködik a város ifjúsági és sport tevékenységével foglalkozó egyesületekkel, civil szerveződésekkel, azok tevékenységének ellátásához technikai segítséget nyújt.
 • Ellátja a sajtóreferensi feladatokat.
 • Számlázási feladatok során a számlák szakmai tartalmának Gazdálkodási Osztály részére megadása.
 • Az osztály által végzett beruházások során az üzembe helyezési okmányok elkészítése és továbbítása a Gazdálkodási Osztály részére.
 • Államháztartáson kívül források végleges átadása során szakmai tartalom és indokoltság utólagos ellenőrzése.
 • Lejárt határidejű határozatok nyilvántartása, jelentések készítése.
 • Jegyző hatáskörébe tartozóan végzi a talált dolgok átvételével, kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 • Előkészíti és kezeli az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőinek megbízását, kinevezését, illetve ellátja a közalkalmazotti jogviszonyukkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.

Elérhetőségek

Hatósági Osztály

 

24

563-224

Dr. Kovács Erzsébet

Hatósági Osztály

osztályvezető

25

563-225

Péterné Varga Éva

adminisztrátor, ügykezelő

26

563-226

Csókáné Bársony Ibolya

anyakönyvvezető

27

563-227

Fábián Mária Magdolna

szociális ügyintéző

Pruma Noémi Klára

szociális ügyintéző

28

563-228

Rákos Nóra Szilvia hatósági ügyintéző

Kovácsné Gál Anita intézményi referens, hatósági ügyintéző

29

563-229

Szabó Nóra

hagyatéki/hatósági ügyintéző

30

563-230

Molnár-Horváth Andrea

igazgatási ügyintéző

31

563-231

Dr. Molnár Szabolcs János

jogi ügyintéző

 

A HATÓSÁGI OSZTÁLY ÁLTAL HASZNÁLT NYÍLVÁNTARTÁSOK, ADATBÁZISOK

Kapcsolódó dokumentumok

NISB pályázatok

Legfrissebb hírek

M35 autópálya: Hajdúböszörmény - Balmazújváros csomópont megnyitásra került

Június 17. 14:14

Vezetői értekezletet tartottak

Június 17. 11:02

Galériáinkból

Március 15. Ünnepség

Programajánló

26. „Szeresd a várost” gyermek futóverseny és Mezeifutás Diákolimpia Hajdúböszörmény körzeti döntője

Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont (Hajdúböszörmény, Nagy István utca 38/a)

Szeptember 13. 14:00

Belvárosi Street Food Fesztivál

Részletek és koncertek hamarosan!

Július 12. 09:00 - Július 14. 23:00

Látnivalók

Bocskai István Gimnázium

Hajdúböszörmény - Főtér

Őseink szoborcsoport

Kálvin tér