2021. január 20., szerda |

Év szűrés: Összes | 2019 | 2020

A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról

2019-01-19

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 46/2012.(VI.28.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről

2019-01-19

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

2019-01-19

Az adóügyi feladatot ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszere

2019-01-19

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

2019-01-19

Az állattartás helyi szabályairól szóló 32/2007.(IX.28.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről

2019-01-19

Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról

2019-01-19

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról

2019-01-19

Az egyes önkormányzati rendeleteknek a 2006/123/EK irányelvvel történő záradékolásáról

2019-01-19

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

2019-01-19