2019. június 16., vasárnap |

Az egyes önkormányzati rendeleteknek a 2006/123/EK irányelvvel történő záradékolásáról

2019-01-19

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

2019-01-19

Az épített és természeti értékek helyi védelméről

2019-01-19

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

2019-01-19

Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

2019-01-19

Az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzata

2019-01-19

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről

2019-01-19

Az önkormányzat vagyonáról és annak hasznosításáról szóló 1/2005. (I.28.) önkormányzati rendelet

2019-01-19

Az önkormányzati jelképek használata

2019-01-19

Az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról

2019-01-19