Gazdálkodási Osztály

Osztályvezető: Nyakas Tibor

 

Osztályvezető bemutatkozása:

 

Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági Agrármérnök szak nappali tagozatán végeztem, ahol 2006-ban vehettem át diplomámat. A közigazgatásban gazdasági területen 2009-óta folyamatosan dolgozom. 2010-ben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar gazdasági szakember képzésben jogi szakokleveles diplomát szereztem. Hajdúböszörményben 2017. novemberétől vezetem a Gazdálkodási Osztályt. 

 

A Gazdálkodási Osztály költségvetési szerv működéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a zavartalan működés és gazdálkodás biztosításáért felelős szervezeti egység.

Az Osztály ellátja a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a helyi adóztatással, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

A vonatkozó központi jogszabályok figyelembevételével, valamint a helyi sajátosságok alapján az elvégzendő feladatokat részletesen meghatározza a szervezeti egység által készített ügyrend, valamint a vezetők és a szervezeti egység pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó felelős alkalmazottak munkaköri leírásai. 

Gazdálkodási Osztály feladatai:

 

 • Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása és koordinálása, különösen

-   A költségvetés-, a zárszámadás tervezet előkészítése, a beszámolók összeállítása, az önkormányzati vagyonleltár elkészítése.

-   önállóan gazdálkodó önkormányzati szervek finanszírozása, költségvetéseik összeállításának koordinálása;

-   közreműködés pénzügyi információs rendszer működtetésében, kapcsolattartás a területileg illetékes Magyar Államkincstárral (MÁK)

-   Egyéb gazdálkodási (számviteli) feladatok végzése.

 • Folyamatos munkakapcsolatot tart pénzügyi gazdálkodási és számviteli vonatkozásban a polgármesteri hivatal osztályaival, önkormányzati intézményekkel.
 • Támogatja az okleveles könyvvizsgáló tevékenységét.
 • Felülvizsgálja, véleményezi a pótelőirányzati igényeket, s azokat előkészíti önkormányzati tárgyalásra. Javaslatot tesz a működési és felhalmozási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítására, továbbá a tartalék, pénzmaradvány és a bevételi többletek felhasználására.
 • Az Önkormányzat felhatalmazása alapján a testületi döntésen alapuló előirányzat változásokat végrehajtja.
 • Ellátja a finanszírozási terv szerint az intézmények pénzellátásával kapcsolatos feladatokat.
 • Irányítja a bérgazdálkodást, biztosítja a MÁK-nál a bérszámfejtéshez szükséges anyagokat, ellátja a TB ügyek intézését.
 • Intézkedik a MÁK felé a törzsadattárban történő változásokról.
 • Gondoskodik a költségvetési alapokmányok naprakészségéről és továbbításáról a MÁK felé.
 • Gondoskodik helyi és megosztott adók kivetéséről, könyveléséről, számítógépes nyilvántartásáról.
 • Végzi az adóbehajtással kapcsolatos feladatokat.
 • Intézi az adó-, és értékbizonyítványok kiadásával jelentkező feladatokat.
 • Kapcsolatot tart lakossági adóztatást érintő kérdésekben illetékes szervekkel.
 • Gyakorolja az adóigazgatással összefüggő I. fokú adóhatósági feladat- és hatásköröket.
 • A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság üléseivel kapcsolatos teendőket ellátja.
 • Számlázási feladatok során a számlák előállítása, könyvelése.
 • Kapcsolattartás a Vagyonkezelő Zrt.-vel és gazdasági társaságaival, egyéb önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal.

 

 • Közbeszerzéssel, vagyonnyilvántartássalkapcsolatos feladatok:
 • A közbeszerzési eljárásokból adódó feladatok, valamint Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatában meghatározott feladatok előkészítése, végrehajtása.
 • A közbeszerzési értékhatár alatti egyéb beszerzések tekintetében a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok előkészítése.
 • Ellátja a Közbeszerzési Bizottság tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • Közreműködik az állami fejlesztési célú támogatások és európai uniós támogatások igénybevételének kidolgozásában.
 • Ellátja a vagyonkataszter vezetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
 • A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztállyal együttműködik a beruházások analitikus nyilvántartása, üzembe helyezése, beruházási statisztikai jelentések készítésében.
 • A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztállyal együttműködik az osztály által végzett beruházások során az üzembe helyezési okmányok elkészítése és továbbítása tekintetében.

Gazdálkodási

 Osztály

43

563-243

Nyakas Tibor

Gazdálkodási Osztály

osztályvezető

44

563-244

Fejes Ildikó

adminisztrátor, ügykezelő

45

563-245

Darócziné Móricz Erika

Adócsoport

csoportvezető

46

563-246

Barkó Erzsébet

adóügyi ügyintéző

Nagyné Bodnár Julianna

adóügyi ügyintéző

Cs. Tóth Anita

adóügyi ügyintéző

47

563-247

Elekné Kathi Anita

adóügyi ügyintéző

Vinczéné Erdős Anikó Tünde

adóügyi ügyintéző

48

563-248

Szászi Csabáné

adóügyi ügyintéző

Ecsediné Kádár Krisztina

adóügyi ügyintéző

47-48

563-258

Adócsoport

ügyfélfogadási időben hívható

49

563-249

Vargáné Péter Róza

Költségvetési csoport

csoportvezető

50

563-250

Hőgyéné Nagy Ildikó

költségvetési ügyintéző

Tóthné Balogh Zsuzsanna

költségvetési ügyintéző

50

563-205

Kissné Nagy Mária

költségvetési ügyintéző

Oláh Valéria

költségvetési ügyintéző

51

563-251

Ludánszki Mária

költségvetési ügyintéző

  52 536-252

 

Pető Szilvia

vagyonkezelési,
vagyonkataszteri ügyintéző

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

E ügyintézés

Küldje elektronikusan (IDE kattintva)

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen! 

Legfrissebb hírek

Tájékoztató áramszünetről

Május 23. 10:29

Vármegyei Kórusfórum Hajdúböszörményben

Május 23. 08:25

Galériáinkból

Fölszálott a páva területi válogató

Programajánló

Sodrásban

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Június 3. 08:00 - Június 5. 23:00

Gyermeknap 2024.

Hajdúböszörmény Bocskai István tér

Június 1. 08:00

Látnivalók

I. világháborús emlékmű - Hősök szobra

Kálvin tér

Római katolikus templom

Hajdúböszörmény