2021. október 20., szerda |

Gazdálkodási Osztály

Osztályvezető: Nyakas Tibor

 

Osztályvezető bemutatkozása:

 

Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági Agrármérnök szak nappali tagozatán végeztem, ahol 2006-ban vehettem át diplomámat. A közigazgatásban gazdasági területen 2009-óta folyamatosan dolgozom. 2010-ben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar gazdasági szakember képzésben jogi szakokleveles diplomát szereztem. Hajdúböszörményben 2017. novemberétől vezetem a Gazdálkodási Osztályt. 

 

A Gazdálkodási Osztály költségvetési szerv működéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a zavartalan működés és gazdálkodás biztosításáért felelős szervezeti egység.

Az Osztály ellátja a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a helyi adóztatással, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

A vonatkozó központi jogszabályok figyelembevételével, valamint a helyi sajátosságok alapján az elvégzendő feladatokat részletesen meghatározza a szervezeti egység által készített ügyrend, valamint a vezetők és a szervezeti egység pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó felelős alkalmazottak munkaköri leírásai. 

Gazdálkodási Osztály feladatai:

 

-     Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása és koordinálása, különösen

-   A költségvetés-, a zárszámadás tervezet előkészítése, a beszámolók összeállítása, az önkormányzati vagyonleltár elkészítése.

-   önállóan gazdálkodó önkormányzati szervek finanszírozása, költségvetéseik összeállításának koordinálása;

-   közreműködés pénzügyi információs rendszer működtetésében, kapcsolattartás a területileg illetékes Magyar Államkincstárral (MÁK)

-   Egyéb gazdálkodási (számviteli) feladatok végzése.

-     Folyamatos munkakapcsolatot tart pénzügyi gazdálkodási és számviteli vonatkozásban a polgármesteri hivatal osztályaival, önkormányzati intézményekkel.

-     Támogatja az okleveles könyvvizsgáló tevékenységét.

-     Felülvizsgálja, véleményezi a pótelőirányzati igényeket, s azokat előkészíti önkormányzati tárgyalásra. Javaslatot tesz a működési és felhalmozási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítására, továbbá a tartalék, pénzmaradvány és a bevételi többletek felhasználására.

-     Az Önkormányzat felhatalmazása alapján a testületi döntésen alapuló előirányzat változásokat végrehajtja.

-     Ellátja a finanszírozási terv szerint az intézmények pénzellátásával kapcsolatos feladatokat.

-     Irányítja a bérgazdálkodást, biztosítja a MÁK-nál a bérszámfejtéshez szükséges anyagokat, ellátja a TB ügyek intézését.

-     Ellátja az érdekelt osztályokkal együttműködve a tárgyieszköz-gazdálkodás gazdálkodási feladatait.

-     Intézkedik a MÁK felé a törzsadattárban történő változásokról.

-     Gondoskodik a költségvetési alapokmányok naprakészségéről és továbbításáról a MÁK felé.

-     Gondoskodik helyi és megosztott adók kivetéséről, könyveléséről, számítógépes nyilvántartásáról.

-     Végzi az adóbehajtással kapcsolatos feladatokat.

-     Intézi az adó-, és értékbizonyítványok kiadásával jelentkező feladatokat.

-     Kapcsolatot tart lakossági adóztatást érintő kérdésekben illetékes szervekkel.

  • Gyakorolja az adóigazgatással összefüggő I. fokú adóhatósági feladat- és hatásköröket.
  • A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság üléseivel kapcsolatos teendőket ellátja.
  • Számlázási feladatok során a számlák előállítása, könyvelése.
  • Kapcsolattartás a Vagyonkezelő Zrt-vel és gazdasági társaságaival, egyéb önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal.

Gazdálkodási

 Osztály

43

563-243

Nyakas Tibor

Gazdálkodási Osztály

osztályvezető

44

563-244

Fejes Ildikó

adminisztrátor, ügykezelő

45

563-245

Darócziné Móricz Erika

Adócsoport

csoportvezető

46

563-246

Barkó Erzsébet

adóügyi ügyintéző

Nagyné Bodnár Julianna

adóügyi ügyintéző

Marjai Dóra

adóügyi ügyintéző

47

563-247

Elekné Kathi Anita

adóügyi ügyintéző

Vinczéné Erdős Anikó Tünde

adóügyi ügyintéző

48

563-248

Szászi Csabáné

adóügyi ügyintéző

Ecsediné Kádár Krisztina

adóügyi ügyintéző

47-48

563-258

Adócsoport

ügyfélfogadási időben hívható

49

563-249

Vargáné Péter Róza

Költségvetési csoport

csoportvezető

50

563-250

Hőgyéné Nagy Ildikó

költségvetési ügyintéző

Tóthné Balogh Zsuzsanna

költségvetési ügyintéző

50

563-205

Kissné Nagy Mária

költségvetési ügyintéző

Oláh Valéria

költségvetési ügyintéző

51

563-251

Ludánszki Mária

költségvetési ügyintéző

 

Kapcsolódó dokumentumok

E ügyintézés

Küldje elektronikusan (IDE kattintva)

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen! 

Legfrissebb hírek

Folytatódik a helyi önkormányzati utak kátyúzása a Dózsa György körúton

Október 19. 12:50

Hétvégén bajnoki fordulót játszottak a HTE Jaguárok

Október 19. 08:24

Galériáinkból

XV. Pródi Falunap és XIII. Térségi Fogathajtó Verseny

Programajánló

Látnivalók

Bocskai István szobor

Hajdúböszörmény - Főtér

Dávid és Góliát - Az 1956-os forradalom emlékműve (Losonczy Géza Emlékpark)

Honvéd utca - Losonczy Géza Emlékpark