Jogi és Szervezési Osztály

Osztályvezető: Dr. Vincze-Miqdadi Edit  aljegyző/Jogi és Szervezési Osztály osztályvezető

 

Jogi és Szervezési Osztály feladatai:

 

              Az önkormányzat és szervei működésével kapcsolatos feladatok:

 • Az önkormányzat képviselő-testületi és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyveinek vezetésével kapcsolatos teendők ellátása.
 • A testületi ülések határozatai és rendeletei, a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvei és döntései nyilvántartásának vezetése, és figyelemmel kísérése a határidők betartásának és a határozatok végrehajtásának, és szükség szerint jelzés a testületnek a beszámolási kötelezettség elmulasztásáról.
 • A képviselő-testületi ülések döntéseinek kihirdetése, közzététele.
 • Az országgyűlési képviselők, a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat választásával kapcsolatos teendőketellátja. Közreműködik az országos és helyi népszavazás előkészítésében. Részt vesz a választások lebonyolításában.
 • Előkészíti a közalapítványok alapító okiratait és azok módosításait.
 • Koordinálja a közérdekű adatok megismerésével, közzétételi kötelezettséggel járó feladatokat.
 • Az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szervvel folyamatosan kapcsolatot tart az erre kialakított rendszeren.
 • A naponta beérkező postai küldeményeket beszállítja, átveszi, rendezi, szétosztja. Elvégzi a kimenő postázási feladatokat.
 • Ellátja az iktatással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a regiszterezés naprakész állapotáról. Nyilvántartja a bélyegzők vezetését. Ellátja az irattározási és selejtezési feladatokat. Kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárával.
 • Biztosítja a tisztségviselők és a Polgármesteri Hivatal osztályai működésének adminisztratív és technikai követelményeit.
 • A Képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző, és az osztályvezetők részére jogi véleményt nyilvánít. Közreműködik a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek operatív ellátásában.
 • A megjelenő jogszabályokat figyelemmel kíséri, és felkérésre közreműködik a jogszabály-értelmezésben. Ellátja az önkormányzat és polgármesteri hivatal által kötött szerződések jogi kontrollját.
 • Az ügyfél tájékoztató keretében ellátja az ügyfélfogadásból ráháruló feladatokat intézi, és részben továbbítja az ügyeket.
 • Ellátja a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, üléseivel kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatait, biztosítja a Hivatal leltározási feladatainak ellátásához a leltárfelelős személyét.
 • A Polgármesteri Hivatal gépjárműveire vonatkozóan ellátja a gépjárművezetői feladatokat, gondoskodik a gépjárművek megfelelő karbantartásáról.
 • Jegyző hatáskörébe tartozóan végzi a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok
 • Kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek szakmai kontrolljában közreműködés
 • Részt vesz komplex felügyeleti vizsgálatokban és eseti célvizsgálatokban.
 • A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó szerződések elkészítése, aláírásra történő előkészítése.
 • Lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés.
 • Ellátja az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések jogi kontrollját.
 • Az ügyfél tájékoztató keretében telefonos és személyes tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek.
 • Ellátja az Oktatási és Művelődési Bizottság és a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság üléseivel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
  • Kapcsolattartás a belső ellenőrrel.
  • Számlázási feladatok során a számlák szakmai tartalmának Gazdálkodási Osztály részére megadása.
  • Az osztály által végzett beruházások során az üzembe helyezési okmányok elkészítése és továbbítása a Gazdálkodási Osztály részére.
  • Eljár birtokvédelmi ügyekben, határozatot hozhat a hasznok, károk, költségek kérdésében.

Elérhetőségek

Jogi és Szervezési Osztály

39 563-239

Dr. Vincze-Miqdadi Edit

aljegyző/Jogi és Szervezési Osztály osztályvezető

40

 

 

 

 

38

563-240

 

 

 

 

563-238

Dr. Pankotai Tünde

jogi ügyintéző

Langerné Dr. Ökrös Szilvia

jogi ügyintéző

 

Kövér Ildikó

adminisztrátor, ügykezelő

21

563-221

Bata Miklósné

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

Ondó Lászlóné

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

20

563-220

Kálmán Attiláné

Iktató

adminisztrátor, ügykezelő

14

563-214

Biró Szilvia gondnok

15

563-200

Telefonközpont

64

563-264

Alpolgármesteri titkárság

Dóka Tiborné

adminisztrátor, ügykezelő

56

563-256

Jegyzői titkárság

Szabó-Dombi Nikoletta

adminisztrátor, ügykezelő

Alpolgármesteri titkárság

Szabóné Zavaczki Csilla

adminisztrátor, ügykezelő

59

563-259

Polgármesteri titkárság

Dezsőné Horváth Éva

adminisztrátor, ügykezelő

műhely

563-269

Nagy Imre

gépkocsivezető

Oláh Csaba

karbantartó

 

Kapcsolódó dokumentumok

E-ügyintézés

Küldje elektronikusan (IDE kattintva)

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen!

Legfrissebb hírek

Tájékoztató áramszünetről

Május 23. 10:29

Vármegyei Kórusfórum Hajdúböszörményben

Május 23. 08:25

Galériáinkból

Mécsesgyújtás a nemzeti gyásznapon

Programajánló

Robotolimpa 2024

Május 25. 08:40

XIII. Hajdúböszörményi Írótábor

Július 23. 08:00 - Július 27. 23:00

Látnivalók

Hajdúböszörményi Tájházak

Hajdúböszörmény

Káplár Miklós Emlékház

Hajdúböszörmény, Hortobágy u. 10.