2020. augusztus 7., péntek |

Év szűrés: Összes | 2019 | 2020
12

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 14/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet

2020-03-11

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének „az önkormányzat vagyonáról és annak hasznosításáról” szóló 1/2005. (I.28.) Önk. rendelete

2020-07-06

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

2020-02-17

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Természeti értékek helyi védelméről

2020-01-16

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.06.) Önkormányzati rendelete

2020-07-06

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúböszörmény Város Díszpolgára Cím, valamint Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli Polgára Cím és Városi Kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 15/2003 (IV.24.) Önk. rendelete

2020-07-06

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúböszörmény Város településképének védelméről szóló 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

2020-05-12

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről szóló 12/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 23/2020. (VI.24.) Önkormányzati rendelete

2020-07-06

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 43/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

2020-06-19

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúböszörmény város 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 18/2020. (VI.24.) Önkormányzati rendelete

2020-07-06

12