2019. június 16., vasárnap |

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2019-01-19

A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről

2019-01-19

A helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2019-01-19

A helyi út- és járda építésekről

2019-01-19

A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

2019-01-19

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2019-02-09

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 43/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelet

2019-01-19

A közterület - felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 11/2003. (III.27.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

2019-01-19

A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelöléséről

2019-01-19

A közterületek használatának szabályairól szóló 25/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet

2019-01-19