Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

osztályvezető: Dr. Mező Barna

 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály feladatai

 • Az Önkormányzat közép- és rövid távú beruházási programjai, tervei elkészítésében való közreműködés.
 • Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetése tervezésében, jóváhagyott beruházási keret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése. A feladatellátásával kapcsolatos költségvetés hosszú távú prognosztizálása, a fejlesztési elképzelések megfogalmazása, az éves költségvetés elkészítésében való aktív közreműködés.
 • Végzi és koordinálja az önkormányzati lakások, helyiségek üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat, valamint az intézményi felújítási feladatokat.
 • Javaslatot dolgoz ki a működés-fenntartás és a fejlesztés arányára; közreműködik a jelentősebb intézményi rekonstrukciók, a lakóházjavítás és rehabilitációs feladatok előirányzatainak kialakításában.
 • Részt vesz a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek összehangolásában.
 • Közreműködik a középtávú tervezéssel kapcsolatos koncepció kialakításában.
 • Közreműködik az állami fejlesztési célú támogatások és európai uniós támogatások igénybevételének kidolgozásában.
 • Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervezetek munkájának folyamatos ellenőrzése.
 • Ellátja a közlekedéssel, energiaszolgáltatással, környezetvédelemmel és növényvédelemmel összefüggő hatósági és egyéb feladatokat.
 • Gondoskodik az utak, járdák karbantartásáról, felújításáról (korszerűsítéséről), a közüzemi hibaelhárítások utáni helyreállításról.
 • Végezteti a közterületek tisztántartását. Ellenőrzi a szemétszállítást. Elősegíti a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósítását.
 • Irányítja, koordinálja közfoglalkoztatást.
 • Részt vesz a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcsolatot tartva a környezetvédelmi szervezetekkel.
 • Ellátja a zöldterületek, dűlőutak, fasorok rendezését, mezőőri járulék kivetését.
 • Végzi az állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Ellátja a Gyepmesteri telep működésének felügyeletét.
 • Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos adatbázisok létrehozását, kezelését.
 • Ellátja a jegyző polgári védelemmel kapcsolatos feladat és hatásköreit.
 • Közreműködik a polgármester honvédelmi igazgatási feladatának végzésében.
 • Ellátja a közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos teendőket (használatba adás, hasznosítás, szerződéskötés).
 • Házi vízszükségletet kielégítő sekély mélységű kutak engedélyezése (létesítés, üzemeltetés, fennmaradás, megszüntetés).
 • Vizi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegű építésügyi hatósági hozzájárulás, vízügyi szakigazgatás területén hatósági feladatok ellátása.
 • Számlázási feladatok során a számlák szakmai tartalmának Gazdálkodási Osztály részére megadása.
 • Ellátja a telekommunikációs hálózatok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a hálózat üzemeltetőjével.
 • Az osztály által végzett beruházások során az üzembe helyezési okmányok elkészítése és továbbítása a Gazdálkodási Osztály részére.
 • Államháztartáson kívül források végleges átadása során szakmai tartalom és indokoltság utólagos ellenőrzése.
 • Ellátja a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás valamint a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás üléseivel kapcsolatos teendőket.

 

Vagyonhasznosítássalkapcsolatos feladatok:

 • Ellátja az ingó és ingatlan vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
 • Beruházások analitikus nyilvántartása, üzembe helyezése, beruházási statisztikai jelentések készítése, együttműködve a Gazdálkodási Osztállyal.

 

Vagyonértékesítésselkapcsolatos feladatok:

 • Ellátja az ingó és ingatlan vagyonértékesítéssel kapcsolatos feladatokat.

Elérhetőségek

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19

563-219

Dr. Mező Barna

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

osztályvezető

17 563-217

Dr. Ónodi Csaba 

Ingatlan és vagyongazdálkodási, lakásügyi csoport

csoportvezető

16

563-216

Molnár Imre

Városüzemeltetési csoport

csoportvezető

23 563-223

Kincsesné Hajdú Juliánna

Pályázatkezelési csoport

csoportvezető

22 563-222

Mató - Kocsis Bettina

pályázati referens

Teleki Mária

pályázati referens

Nagy Zsolt

mb. pályázati referens

Németh Józsefné

mb. pályázati referens

16

563-216

Széles Gabriella

városüzemeltetési ügyintéző

17 563-217

 Dr. Beke Anikó

jogi ügyintéző

18

563-218

Baji Anita Katalin

adminisztrátor, ügykezelő

Mohácsi Pál koordinátor

Kovács László koordinátor

Kunkli József gépkocsivezető

Barta Csaba gépkocsivezető

10

563-210

Zelenka Péter

városüzemeltetési ügyintéző

Tóth Tibor

közlekedési és városüzemeltetési ügyintéző

11

563-211

Szabó Valéria

városüzemeltetési ügyintéző

Marjai Ildikó

lakásgazdálkodási ügyintéző

12

563-212

Andorkó Erzsébet

koordinátor

Zékány Tünde

adminisztrátor, ügykezelő

 

Kapcsolódó dokumentumok

E-ügyintézés

Küldje elektronikusan (IDE kattintva)

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen!

Legfrissebb hírek

Tájékoztató áramszünetről

Május 23. 10:29

Vármegyei Kórusfórum Hajdúböszörményben

Május 23. 08:25

Galériáinkból

Bunda - Bocskai Néptáncegyüttes műsora

Programajánló

Gyermeknap 2024.

Hajdúböszörmény Bocskai István tér

Június 1. 08:00

26. „Szeresd a várost” gyermek futóverseny és Mezeifutás Diákolimpia Hajdúböszörmény körzeti döntője

Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont (Hajdúböszörmény, Nagy István utca 38/a)

Szeptember 13. 14:00

Látnivalók

Népi Hajdúház

Hunyadi János körút 2/A.

Dávid és Góliát - Az 1956-os forradalom emlékműve (Losonczy Géza Emlékpark)

Honvéd utca - Losonczy Géza Emlékpark