Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

osztályvezető: Dr. Mező Barna

 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály feladatai

 • Az Önkormányzat közép- és rövid távú beruházási programjai, tervei elkészítésében való közreműködés.
 • Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetése tervezésében, jóváhagyott beruházási keret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése. A feladatellátásával kapcsolatos költségvetés hosszú távú prognosztizálása, a fejlesztési elképzelések megfogalmazása, az éves költségvetés elkészítésében való aktív közreműködés.
 • Végzi és koordinálja az önkormányzati lakások, helyiségek üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat, valamint az intézményi felújítási feladatokat.
 • Javaslatot dolgoz ki a működés-fenntartás és a fejlesztés arányára; közreműködik a jelentősebb intézményi rekonstrukciók, a lakóházjavítás és rehabilitációs feladatok előirányzatainak kialakításában.
 • Részt vesz a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek összehangolásában.
 • Közreműködik a középtávú tervezéssel kapcsolatos koncepció kialakításában.
 • Közreműködik az állami fejlesztési célú támogatások és európai uniós támogatások igénybevételének kidolgozásában.
 • Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervezetek munkájának folyamatos ellenőrzése.
 • Ellátja a közlekedéssel, energiaszolgáltatással, környezetvédelemmel és növényvédelemmel összefüggő hatósági és egyéb feladatokat.
 • Gondoskodik az utak, járdák karbantartásáról, felújításáról (korszerűsítéséről), a közüzemi hibaelhárítások utáni helyreállításról.
 • Végezteti a közterületek tisztántartását. Ellenőrzi a szemétszállítást. Elősegíti a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósítását.
 • Irányítja, koordinálja közfoglalkoztatást.
 • Részt vesz a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcsolatot tartva a környezetvédelmi szervezetekkel.
 • Ellátja a zöldterületek, dűlőutak, fasorok rendezését, mezőőri járulék kivetését.
 • Végzi az állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Ellátja a Gyepmesteri telep működésének felügyeletét.
 • Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos adatbázisok létrehozását, kezelését.
 • Ellátja a jegyző polgári védelemmel kapcsolatos feladat és hatásköreit.
 • Közreműködik a polgármester honvédelmi igazgatási feladatának végzésében.
 • Ellátja a közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos teendőket (használatba adás, hasznosítás, szerződéskötés).
 • Házi vízszükségletet kielégítő sekély mélységű kutak engedélyezése (létesítés, üzemeltetés, fennmaradás, megszüntetés).
 • Vizi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegű építésügyi hatósági hozzájárulás, vízügyi szakigazgatás területén hatósági feladatok ellátása.
  • Számlázási feladatok során a számlák szakmai tartalmának Gazdálkodási Osztály részére megadása
  • Ellátja a telekommunikációs hálózatok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a hálózat üzemeltetőjével.
  • Az osztály által végzett beruházások során az üzembe helyezési okmányok elkészítése és továbbítása a Gazdálkodási Osztály részére.
  • Államháztartáson kívül források végleges átadása során szakmai tartalom és indokoltság utólagos ellenőrzése.
  • Ellátja a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás valamint a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás üléseivel kapcsolatos teendőket.

     Pályázattal-beruházással kapcsolatos feladatok:

 • Települési önkormányzatok érdekeltségi körébe tartozó pályázati lehetőségek feltárása, a pályázatok előkészítése, hazai és az Európai Unió által finanszírozott projektek menedzselése.
 • Szakmai szervezetekkel és gazdasági kamarákkal, regionális fejlesztési ügynökségekkel való kapcsolattartás és együttműködés kialakításának előkészítése.
 • Fejlesztési projektek előkészítése, partnerek felkutatása, a közös pályázatok előkészítésében való együttműködés, azok lebonyolítása, közreműködés műszaki tartalom meghatározásában.
 • Települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás, a közös pályázati lehetőségek feltárása, együttműködési megállapodások előkészítése és a végrehajtásban való közreműködés.
 • Projektek megvalósításában közreműködő szerződő partnerekkel való együttműködés és kapcsolattartás, a projektek bonyolítása során szükséges gazdasági elemzések, pénzügyi elszámolásokban közreműködés, dokumentálási, adminisztratív feladatok elvégzése.
 • Beruházások, felújítások terveinek elkészíttetése (pályázatokhoz, közbeszerzésekhez), feladatok műszaki ellenőrzésének koordinálása műszaki ellenőrök közreműködésével.

 

Vagyonhasznosítássalkapcsolatos feladatok:

 • Ellátja az ingó és ingatlan vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
 • Beruházások analitikus nyilvántartása, üzembe helyezése, beruházási statisztikai jelentések készítése, együttműködve a Gazdálkodási Osztállyal.

Elérhetőségek

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19

563-219

Dr. Mező Barna

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

osztályvezető

16

563-216

Molnár Imre

Városüzemeltetési csoport

csoportvezető

23 563-223

Gajdán Viktor

Pályázatkezelési csoport

csoportvezető

22 563-222

Mató - Kocsis Bettina

pályázati referens

Nagy Zsolt

mb. pályázati referens

Németh Józsefné

mb. pályázati referens

16

563-216

Széles Gabriella

városüzemeltetési ügyintéző

17 563-217

 Dr. Beke Anikó

jogi ügyintéző

18

563-218

Baji Anita Katalin

adminisztrátor, ügykezelő

Mohácsi Pál koordinátor

Kovács László koordinátor

Kunkli József gépkocsivezető

Barta Csaba gépkocsivezető

10

563-210

Zelenka Péter

városüzemeltetési ügyintéző

Tóth Tibor

közlekedési és városüzemeltetési ügyintéző

11

563-211

Szabó Valéria

városüzemeltetési ügyintéző

Szilágyiné Tóth Edit

lakásgazdálkodási ügyintéző

12

563-212

Andorkó Erzsébet

koordinátor

Zékány Tünde

adminisztrátor, ügykezelő

 

Kapcsolódó dokumentumok

E-ügyintézés

Küldje elektronikusan (IDE kattintva)

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen!

Legfrissebb hírek

Az Idősek hónapja nyitó rendezvénye

Október 3. 18:00

Őszi közlekedés: legyenek körültekintőek!

Október 3. 15:42

Galériáinkból

Görömbei András emlétábla avató

Programajánló

Egészségnap (Idősek hónapja)

Sillye Gábor Művelődési Központ

Október 24. 09:00

Süti fesztivál (Idősek hónapja)

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ, (Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal u. 82. sz.)

Október 16. 14:00

Látnivalók

Táncoló hajdúk szoborcsoport

Hajdúböszörmény - Főtér

Hajdúböszörményi Tájházak

Hajdúböszörmény