Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

osztályvezető: Dr. Mező Barna

 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály feladatai

 • Az Önkormányzat közép- és rövid távú beruházási programjai, tervei elkészítésében való közreműködés.
 • Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetése tervezésében, jóváhagyott beruházási keret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése. A feladatellátásával kapcsolatos költségvetés hosszú távú prognosztizálása, a fejlesztési elképzelések megfogalmazása, az éves költségvetés elkészítésében való aktív közreműködés.
 • Végzi és koordinálja az önkormányzati lakások, helyiségek üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat, valamint az intézményi felújítási feladatokat.
 • Javaslatot dolgoz ki a működés-fenntartás és a fejlesztés arányára; közreműködik a jelentősebb intézményi rekonstrukciók, a lakóházjavítás és rehabilitációs feladatok előirányzatainak kialakításában.
 • Részt vesz a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek összehangolásában.
 • Közreműködik a középtávú tervezéssel kapcsolatos koncepció kialakításában.
 • Közreműködik az állami fejlesztési célú támogatások és európai uniós támogatások igénybevételének kidolgozásában.
 • Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervezetek munkájának folyamatos ellenőrzése.
 • Ellátja a közlekedéssel, energiaszolgáltatással, környezetvédelemmel és növényvédelemmel összefüggő hatósági és egyéb feladatokat.
 • Gondoskodik az utak, járdák karbantartásáról, felújításáról (korszerűsítéséről), a közüzemi hibaelhárítások utáni helyreállításról.
 • Végezteti a közterületek tisztántartását. Ellenőrzi a szemétszállítást. Elősegíti a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósítását.
 • Irányítja, koordinálja közfoglalkoztatást.
 • Részt vesz a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcsolatot tartva a környezetvédelmi szervezetekkel.
 • Ellátja a zöldterületek, dűlőutak, fasorok rendezését, mezőőri járulék kivetését.
 • Végzi az állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Ellátja a Gyepmesteri telep működésének felügyeletét.
 • Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos adatbázisok létrehozását, kezelését.
 • Ellátja a jegyző polgári védelemmel kapcsolatos feladat és hatásköreit.
 • Közreműködik a polgármester honvédelmi igazgatási feladatának végzésében.
 • Ellátja a közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos teendőket (használatba adás, hasznosítás, szerződéskötés).
 • Házi vízszükségletet kielégítő sekély mélységű kutak engedélyezése (létesítés, üzemeltetés, fennmaradás, megszüntetés).
 • Vizi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegű építésügyi hatósági hozzájárulás, vízügyi szakigazgatás területén hatósági feladatok ellátása.
  • Számlázási feladatok során a számlák szakmai tartalmának Gazdálkodási Osztály részére megadása
  • Ellátja a telekommunikációs hálózatok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a hálózat üzemeltetőjével.
  • Az osztály által végzett beruházások során az üzembe helyezési okmányok elkészítése és továbbítása a Gazdálkodási Osztály részére.
  • Államháztartáson kívül források végleges átadása során szakmai tartalom és indokoltság utólagos ellenőrzése.
  • Ellátja a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás valamint a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás üléseivel kapcsolatos teendőket.

Elérhetőségek

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19

563-219

Dr. Mező Barna

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

osztályvezető

16

563-216

Molnár Imre

Városüzemeltetési csoport

csoportvezető

16

563-216

Széles Gabriella

városüzemeltetési ügyintéző

18

563-218

Baji Anita Katalin

adminisztrátor, ügykezelő

Mohácsi Pál koordinátor

Kovács László koordinátor

Kunkli József gépkocsivezető

Barta Csaba gépkocsivezető

10

563-210

Zelenka Péter

városüzemeltetési ügyintéző

Tóth Tibor

közlekedési és városüzemeltetési ügyintéző

11

563-211

Szabó Valéria

városüzemeltetési ügyintéző

Bársony Zsuzsánna

városüzemeltetési ügyintéző

12

563-212

Andorkó Erzsébet

koordinátor

Zékány Tünde

adminisztrátor, ügykezelő

13

563-213

 

33

563-283

 

34

563-234

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

E-ügyintézés

Küldje elektronikusan (IDE kattintva)

Intézze ügyeit, hivatalos levelezéseit gyorsan, kényelmesen!

Legfrissebb hírek

Bor -és Pálinkaverseny

Március 28. 08:23

Március 27-ei ülések

Március 28. 08:09

Galériáinkból

Városnapi koszorúzás Bocskai István szobránál

Programajánló

Böszörményi Könyvtári Napok

Március 31. 14:00 - Április 6. 17:00

ZORÁN Nagykoncert Hajdúböszörményben

Április 26. 19:00 - Április 26. 21:00

Látnivalók

II. világháborús emlékmű

Honvéd utca

Magyar szürke bika szobor

Vásár tér