Tájékoztató a 2022/2023. Nevelési évre történő bölcsődei felvételről

Március 30. 08:07 Közérdekű

A bölcsődei felvételi kérelmet minden év április 01. - május 31. illetve szeptember 01 - szeptember 30. napja közötti időszakban a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője kizárólag személyesen, formanyomtatványon terjesztheti elő az intézmény vezetőjénél.

Tájékoztató a 2022/2023. Nevelési évre történő bölcsődei felvételről

A BÖLCSŐDEI FELVÉTELKÉRŐ ADATLAP, valamint a MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS nyomtatványok beszerezhetők a Városi Bölcsőde intézményében, illetve letölthető a www.hajduboszormeny.huvagy a www.varosibolcsode.huoldalról.

 

A bölcsődei felvételkérő adatlap, valamint a munkáltatói igazolások benyújtásakor a szülő/ törvényes képviselő hozza magával a

- a gyermek anyakönyvi kivonatát

- a gyermek lakcímkártyáját

- a gyermek TAJ kártyáját

bemutatásra, valamint a gyermek bölcsődei ellátási kérelmét indokoló (a bölcsődei felvételkérő adatlapon feltüntetett) egyéb dokumentumok másolatát.

 

A bölcsőde iránti igényt a szülő/törvényes képviselő – a felvételi időszakon túl – év közben is jelezheti az intézmény vezetőjének, de ebben az esetben a gyermek csak a szabad férőhelyek függvényében kerülhet felvételre.

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki a döntésről május 31-et követő 30 napon belül határozatban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntése ellen az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslatnak van helye, melyet a város polgármesterének címezve a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani.

 

Bölcsődei ellátás keretében elsősorban annak a családban élő gyermeknek a nevelését, gondozását kell biztosítani akiről:

• szülei, törvényes képviselői teljes munkaidős foglalkoztatása miatt, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban való részvételük miatt nem tudnak napközben gondoskodni, valamint

a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a gyermeket,

o aki védelembe vett.

o akinek szülője, nevelője, tartós betegsége vagy egyéb ok miatt napközben nem tud gondoskodni,

o akinek megfelelő testi-szellemi fejlődése biztosítása érdekében a bölcsődei ellátásra szüksége van,

o aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

o akinek szülője igazoltan nappali tagozaton tanulmányokat folytat,

o akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel,

o aki három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők gyermeke,

o pszichológiai szakvéleménnyel vagy szakértői bizottság által kiadott szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs céllal felvehető, ha a bölcsődei nevelés, gondozás során nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét - ebben az esetben a gyermeket próbaidővel lehet felvenni, melynek időtartama három hónap.

o A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő mellett és annak hozzájárulásával a védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság is kezdeményezheti.

 

A bölcsődébe jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a bölcsőde vezetőjénél (email: hb.varosibolcsode@gmail.com, tel: 52/227-499,

mobil: 06-70/423-6007

 

Koláné Dr. Markó Judit

Hajdúböszörmény Város jegyzője

Legfrissebb hírek

INGYENES lakossági LED-csereprogram Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a CYEB jóvoltából

Június 30. 13:42

Semmelweis nap 2022

Június 30. 11:31

Galériáinkból

Városi Gyermeknap

Programajánló

HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP

Július 2. 18:00 - Július 2. 19:00

KI LESZ 2022 BETŰFALÓJA?

Szeptember 10. 16:00 - Szeptember 10. 18:00

Látnivalók

Bocskai téri református templom

Hajdúböszörmény - Bocskai tér

Trianoni emléktábla

Bocskai István tér – Hajdúsági Múzeum Bocskai István térre néző fala