2021. július 30., péntek |

Kérjük a lakosság segítségét illegális hulladék elhelyezésének felderítése ügyében.

2018. július 3. 09:14 Hivatalos

Az elmúlt hetekben megszaporodtak az illegális hulladéklerakással kapcsolatos bejelentések. Több külterületi dűlőúton helyeztek el építési, bontási törmeléket, valamint építkezésből származó csomagoló anyagot. Ezek az anyagok csak hivatalos lerakóhelyen helyezhetők el.

A Közterület-felügyelet kéri azon személyek jelentkezését, akik információval rendelkeznek bármilyen illegálisan, az elmúlt 2-3 hétben lerakott építési törmelék és kommunális hulladék lerakásának ügyével kapcsolatban, az illegális hulladék elhelyezésének teljes körű tisztázásának érdekében.
A bejelentéseket levélben, e-mailben, vagy személyesen Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, Bocskai tér 1. fsz: 11 vagy 12 szobában lehet megtenni, vagy telefonon 52/563-212 vagy 52/563-211.
 
Kommunális hulladék, építési-bontási törmelék, növényi és állati eredetű hulladék elhelyezése közterületen, gyűjtőszigetek körül, földutak, árkok, mezőgazdasági földterületek, erdők szélén, erre a célra hatóságilag nem kijelölt területen TILOS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szabálysértést követ el az a személy, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rakja le vagy helyez el. Az illegális hulladék elhelyezőjével szemben több százezer Ft-os hulladékgazdálkodási bírság szabható ki, valamint az elszállításával keletkezett költségek is felszámolásra kerülnek.
Az illegális hulladék- elhelyezés megakadályozása érdekében a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség és a Mezőőrség végez ellenőrzést Hajdúböszörmény bel- és külterületén.
Településünk és környezetünk tisztaságának megőrzése, megóvása érdekében kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy szemetüket ne helyezzék el a Város közterületén.
Közterület-felügyelet
 

Legfrissebb hírek

Árpád utca felújításának további lépései (a József Attila és az Újvárosi utca közötti szakaszon)

Július 28. 16:47

Kampány indul a helyi termékek piacának fellendítésére

Július 27. 15:45

Galériáinkból

Idősek Hónapja megnyitó rendezvény

Programajánló

Hajdúvidi falunap

Július 31. 08:00 - Július 31. 21:00

Látnivalók

II. világháborús emlékmű

Honvéd utca

Városháza

Bocskai István tér 1.