Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 12.

Elérhetőségek

(52) 229 368, (20) 490 0912, Fax: (52) 561 165
big@bighb.hu
www.bighb.hu
Vezető: Gyulai Sándor

A város főterének képét meghatározó, közel másfél évszázados épületnek a homlokzatára ez íródott: „A tudományoknak emelte Hajdúböszörmény Város közönsége és a hajdú birtokosság”
 
Ebben az egy mondatban beszédes üzenetként szólal meg a kultúra és a tudomány továbbadását igénylő társadalmi elvárás, az iskolát teremtő és fenntartó polgári öntudat, a jövő biztosításáért érzett felelősség.
A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium elődjének, a Református Kollégium tagiskolájaként működő böszörményi partikulának a létezéséről 1621-től maradt fönn híradás. Több mint száz éve érettségit adó gimnáziumként a helyi értelmiség képzésének fontos bázisa. Bár szerepe és arculata az idők folyamán sokat változott, ma is generációk igazolhatják hagyományainak élő szellemiségét, a minél magasabb teljesítményre sarkalló fejlesztő szándékot.
 
Tudósok, értelmiségiek, orvosok, jogászok, mérnökök és pedagógusok sora maturált itt. Sarkadi Nagy János, a református gimnázium utolsó igazgatója „itt nevelkedett nemzedék-láncnak” nevezte a gimnázium padjaiban fölnevelkedő generációk sorát. A nemzedék-lánc folytatásában a közösségünk az évszázados hagyományokat jelenkori értékként vállalja, arra törekszik, hogy az intézmény szellemét az értékőrzés, valamint az erre szervesen építő, előrelátó, értékteremtő újítás egysége határozza meg.
 
A gimnázium jelenlegi képzési struktúrája jól tükrözi azt a törekvésünket, hogy tagozataink sokszínűségével biztosítsuk a társadalmi elvárások és igények kielégítését. A rendszerváltozáskor újraindult a nyolc évfolyamos tagozat, mely legfontosabb feladatának a tehetséggondozást tekinti a kezdetektől fogva. A közel húsz éve működő képzési forma színvonalas és sikeres munkáját mutatja számos versenyeredmény, a nyelvvizsgák magas száma, a kiemelkedő érettségi eredmények és az itt végzett tanulók továbbtanulási eredményei. Az általános iskolát befejező tanulók magas színvonalú nyelvoktatásának lehetőségét teremtettük meg az angol és német nyelvi előkészítő évfolyam indításával 2004-ben. Ebben a képzésben a tanulók emelt szinten tanulják mindkét nyelvet, magas óraszámban az informatikát. Diákjaink használható nyelvtudást szereznek az itt töltött évek alatt, mely már eszköz lehet számukra a továbbtanulásban és később a munka világában. A nyelvi előkésztő osztály mellett várjuk a nyolcadikosokat különböző tagozatainkra. Hagyományosan indítjuk a matematika, informatika, humán és normál profilú osztályainkat. Új színfolt a képzési palettánkon a természetismeret tagozat, ahol biológiát és kémiát tanítunk magasabb óraszámban.
 
Tanulóink itt töltött négy, öt vagy nyolc éve alatt kiemelt célunknak tekintjük, hogy diákjaink tudatos pályaválasztással, megfelelő alapokkal rendelkezve kezdjék meg az érettségi utáni felsőfokú tanulmányaikat. Ezért az utolsó két évfolyamon, valamennyi tagozatunkon tanuló diákunk számára biztosítjuk a továbbtanulási szándéknak megfelelő emelt szintű képzést tagozatos és fakultációs órakeretek között. Sikeresen működik a minden évben megszervezett pályaorientációs hét, mely alkalmával volt diákjaink és egyetemi, főiskolai oktatók mutatják be végzős diákjainknak a továbbtanulási lehetőségeket.
A felnőttképzés is helyet kap iskolánkban, esti tagozaton szerezhetik meg az érettségi bizonyítványt a felnőttek, és lehetőség van érettségi utáni szakképző évfolyamon informatikai szakképzés elvégzésére. Intézményünk ECDL vizsgaközpontként is működik.   
 
A pedagógiai munka színvonalát és tanulóink lehetőségeinek bővítését erősíti számtalan iskolai program, pályázati forrásból megvalósuló kezdeményezés. Sikeresen működnek diákcsere kapcsolataink lengyel, osztrák és német testvériskoláinkkal, élő kapcsolatot ápolunk több határon túli magyar középiskolával. A diákélet mindennapjait színesíti az aktív sportélet és a szabadidő hasznos eltöltésére szervezett sokszínű program (színjátszó kör, elsősegély tanfolyam, önkéntes munka, tehetséggondozó foglalkozások, projekt munkák).
A hatékony oktatást és nevelést segíti a 2006-ban megújult, akadálymentesített épület, a rendezett és felújított iskolaudvar, a jól felszerelt könyvtár és nyelvi labor, a digitális eszközök nagy száma: interaktív táblák, laptopok.
 
Az iskola pedagógusai fogékonyak az innovációra, az elmúlt évtizedekben számos oktatási és nevelési reformot, szemléletbeli változást, módszertani megújulást tudtunk beépíteni a mindennapi munkánkba. Tesszük ezt azért is, mert a 21. században is magunkénak érezzük Sillye Gábor több mint 140 éve megfogalmazott szavait:
„Miután meg vagyunk győződve, hogy elvész a nép, mely tudomány nélkül való, s ezért nekünk oda kell törekednünk, hogy a hajdú nép gyermekei egy jól rendezett iskolában jó hazafiakká, s hasznos és értelmes polgárokká neveltessenek.”  

Legfrissebb hírek

Megkezdődött a nyári diákmunka program

Július 15. 11:57

Képviselő-testületi ülést tartottak

Július 12. 10:51

Galériáinkból

Fuss az egészségedért

Programajánló

Rendezvénynaptár tervezet 2024.

December 31. 09:01 - December 31. 23:00

Nemzetközi Traktorhúzóverseny 2024 Hajdúböszörmény

Augusztus 9. 06:00 - Augusztus 11. 23:00

Látnivalók

Kálvin téri református templom

Hajdúböszörmény - Kálvin tér

Népi Hajdúház

Hunyadi János körút 2/A.