Hajdúböszörmény Beteg Gyermekeiért Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2023. november 20. 15:01 Közérdekű

Hajdúböszörmény Beteg Gyermekeiért Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Hajdúböszörmény Beteg Gyermekeiért Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Hajdúböszörmény Beteg Gyermekeiért Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

tartósan beteg, hosszan tartó gyógykezelést igénylő, illetve rehabilitációs kezelésre szoruló gyermekek támogatása pályázatra

I. Alapvető információk

1) Pályázati kiírás célja: A jelen pályázati kiírás célja a tartósan beteg, hosszan tartó gyógykezelést igénylő beteg gyermekek, illetve családjuk, valamint a gyerekek rehabilitációs kezelésének és gyógyulásának anyagi segítése.

2) Támogatás összege

Az egy pályázattal elnyerhető legmagasabb támogatás összege 150.000 Ft.Az elnyert összeg nem rendszeres támogatás, hanem egyszeri. A pályázó(k) maximálisan ezen összeghatárig részesülhet(nek) támogatásban.

3) Támogatás mértéke

A támogatás minden esetben 100%-ig vissza nem térítendő támogatás, tehát az önrész igazolására nincsen szükség.

4) Kötelező vállalások

A támogatott személy köteles az elnyert támogatás összegét a beteg gyermek gyógyításával kapcsolatos kiadások fedezésére használni.

5) Pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Közalapítvány címére (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1.) kell eljuttatni. Határidő: 2023. december 5. 16:30 óra. A pályázat személyesen leadható a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 31-es irodájában. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

II. Pályázók köre

Hajdúböszörményi lakóhelyű tartósan beteg, hosszan tartó gyógykezelést igénylő vagy rehabilitációs kezelésre szoruló beteg gyermekek vonatkozásában nyújthat be kérelmet a szülő/törvényes képviselő. A támogatásra szoruló, beteg gyermek életkorát tekintve nem lehet idősebb 18 évnél

Összeférhetetlenség

-A kuratórium és a döntés előkészítésében részt vevő bizottság tagjai nem nyújthatnak be pályázatot támogatásra.
- Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kuratórium és a bizottság tagjai, illetve Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik (érdekeltek) pályázatát.
- Szintén érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani olyan gazdasági társaságok támogatási kérelmét, amelyekben az érdekeltek tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek (ide nem értve a nyíltan működő részvénytársaságban fennálló részvénytulajdont), illetve amelyeknek az érdekeltek vezető tisztségviselői.
- A kuratórium és a bizottság tagja (érintett) nem vehet részt olyan támogatási kérelem elbírálásában, illetve az elbírálás előkészítésében, amelynek megítélése során tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

III. Pályázat tartalma

1) Tevékenységek

Jelen pályázat keretében a jelen pályázati kiírás I.1. pontjában meghatározott célkitűzések elősegítésére lehet támogatást elnyerni.

2) Pályázatban benyújtandó dokumentumok

- Rövid leírás a támogatandó (beteg) gyermek adatairól és a betegségéről, szükséges kezelésekről, amely a pályázati kiírás I.1. pontjába illeszkedik.

- Orvosi igazolás a beteg gyermek állapotát illetően.

- A betegség kezelésével kapcsolatban felmerülő várható pénzügyi kiadások bemutatása.

IV. Pályázatkezelés

1) Eljárási rend

A pályázatot a csatolt dokumentumokkal 2023. december 05-ig kérjük eljuttatni a Hajdúböszörmény Beteg Gyermekeiért Közalapítvány címére (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) címre. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség. A Közalapítvány kuratóriuma 2023. december 15-ig elbírálja a pályázatokat, és ezt követően telefonon vagy postai úton értesíti a támogatásban részesülőket.

2) Elbírálási szempontok

A pályázati feltételeknek való megfelelés nem eredményez automatikusan támogatásra jogosultságot, a benyújtott pályázatok közül a kuratórium dönt a támogatott/támogatottak személyéről. A kuratórium döntése alapján a pályázati kiírás I.1. pontjában foglalt célkitűzéseknek megfelelő pályázat részesül támogatásban. Több pályázó esetén a betegség súlya, az orvosi beavatkozás sürgőssége alapján mérlegel.

V. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket a Hajdúböszörmény Beteg Gyermekeiért Közalapítvány az alábbi elérhetőségeken várja.
Tel: +36 30/9282469 vagy 52/563-224, 563-231

Legfrissebb hírek

Tájékoztató áramszünetről

Május 23. 10:29

Vármegyei Kórusfórum Hajdúböszörményben

Május 23. 08:25

Galériáinkból

Város napja- Ünnepi Képviselő-testületi ülés 2

Programajánló

A XXVII. Böszörményi Slambuc és HÍR Védjegyes Fesztivál

Hajdúböszörményi Tájházak

Május 25. 08:00

Sodrásban

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Június 3. 08:00 - Június 5. 23:00

Látnivalók

Trianoni emléktábla

Bocskai István tér – Hajdúsági Múzeum Bocskai István térre néző fala

Káplár Miklós Emlékház

Hajdúböszörmény, Hortobágy u. 10.