Felhívás óvodai beíratásra a 2022/2023. nevelési évre

Március 28. 12:47 Közérdekű

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján

Felhívás óvodai beíratásra a 2022/2023. nevelési évre

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY városában

az óvodai beíratás

 

Ideje:              2022. április 27. (szerda )                               7.30 – 16.30 óráig

                        2022. április 28. (csütörtök)                           7.30 – 16.30 óráig

                       

Módja:

 • a körzetileg illetékes vagy választott óvodában személyesen

 

 • Csillagvár Óvoda:4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.

      (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Hét vezér úti, a Dobó István úti óvodákba kérik a felvételét.)

Hajdúvidi tagóvoda:4086 Hajdúvid, Óvoda u. 15.

      

 

 • Napsugár Óvoda:4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50.

      (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Weszprémy G. utcai óvodába kérik a felvételét.)

Bodaszőlői tagóvoda:4224 Bodaszőlő, Vincellér u. 16.

 

 • Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:4220 Hajdúböszörmény, Esze Tamás u. 2-4.

 

 

 • Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda:4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

 

 • Jó Pásztor Református Óvoda:4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18.

 

 

Kötelezőa gyermek beíratása, ha a gyermek2022. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. A beíratási kötelezettségének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok :

-    az óvodai felvételről szóló határozat

 • a szülő/törvényes képviselő lakcímkártyája
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ- és lakcímkártyája
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (GYVK) részesülő gyermek esetén, a jogosultságot megállapító határozat
 • meglévő szakértői bizottsági vélemény, vagy tartós betegségről szóló szakorvosi vélemény.

 

 

A szülő 2022. április 15. napjáig kérheti gyermeke felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentésta Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

 

 

Hajdúböszörmény, 2022. március 25.

 

 

 

 

Koláné Dr. Markó Judit

jegyző

Legfrissebb hírek

INGYENES lakossági LED-csereprogram Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a CYEB jóvoltából

Június 30. 13:42

Semmelweis nap 2022

Június 30. 11:31

Galériáinkból

VIII. Bezermeni vigasságok Gasztronómiai Nap

Programajánló

HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP

Július 2. 18:00 - Július 2. 19:00

KI LESZ 2022 BETŰFALÓJA?

Szeptember 10. 16:00 - Szeptember 10. 18:00

Látnivalók

Bocskai István Gimnázium

Hajdúböszörmény - Főtér

Bocskai István szobor

Hajdúböszörmény - Főtér