Elhunyt Bodnár Margit

2023. október 31. 10:56 Egyéb/Archív

Életének 68. évében, méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után meghalt Bodnár Margit pedagógus, nyugalmazott iskolaigazgató, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke.

Elhunyt Bodnár Margit

Bodnár Margit Hajdúböszörményben született 1955. december 8-án. Testvérével szülei szeretetben nevelték, s a hajdúböszörményi iskolás évek után Nyíregyházán tanult, ahol magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett 1978-ban. Később a Kossuth Egyetemen elvégezte a pedagógia szakot, majd a közoktatásvezetői képesítést is megszerezte.

A főiskola után Balmazújvároson helyezkedett el. 1981-től a hajdúböszörményi 4. Számú Általános Iskola, ma a Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusaként dolgozott. 1992-től egészen nyugdíjazásáig, 2018-ig az intézmény vezetője volt. 2006-tól önkormányzati képviselőként tevékenykedett. Hajdúböszörmény középkerti településrésze határozta meg munkáját; ott született, ott nőtt fel és ott dolgozott közel négy évtizeden át. Pedagógiai munkájában folyamatosan az önművelésre törekedett. Figyelemmel kísérte a szakmai területeken folyó változásokat. Fontosnak tartotta a szakmai megújulást. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Igazgatósága alatt a Középkerti Általános Iskola és a Középkert életében jelentős fordulat következett be 2007-ben, amikor egy modern, a XXI. század elvárásainak minden tekintetben megfelelő iskolai komplexumot adtak át, kiváltva ezzel az addigi négy telephelyet.

Egy vele készült riport alkalmával úgy nyilatkozott, hogy élete értelmét az iskolája jelentette. Minden egyes gyermeket név szerint ismert. Nyomon követte személyiségük fejlődését, iskolai teljesítményüket, majd életük alakulását. Tanárként a tanulók képességeit tartotta szem előtt, kiemelten kezelte az egyéni előrehaladást. Tekintélye volt tanítványai körében. Jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel is, akik szintén tisztelték és szerették.

Szakmai kezdeményező szerepe nemcsak intézményi szinten nyilvánult meg, hanem városi, regionális szinten is. Tanítási gyakorlatában a tanulók képességeit tartotta szem előtt, megteremtette az egyéni tanulási utakat. Pedagógiai-nevelési módszereivel formálta a gyermekek problémamegoldó és együttműködési képességét. A rábízott tanulók személyiségfejlődését mindig is szem előtt tartva segítette őket. Alaposan ismerte azokat a befolyásoló tényezőket, ami meghatározó volt a diákok komplex személyiségfejlődésében. Elfogadó és befogadó attitűddel rendelkezett, és nagy hangsúlyt fektetett a fiatalok egymás- és a felnőtt-gyermek közötti interakciók alakulására, formálására. Mindig nagy odafigyeléssel tekintett a gyermekek felé. A tanulmányaikat befejezett diákok sorsát is nyomon követte. Kollégáit szakmai fejlődésükben maximálisan támogatta és ösztönözte. A versenyekre való felkészítés, versenyeztetés nagy hangsúlyt kapott az intézmény nevelő-oktató munkájában. Rendszeres kapcsolatot tartott a médiával, mely segítette az intézmény arculatának megismertetését, az iskolában dolgozók munkájának népszerűsítését.

Vezetői teendői mellett, 2006-tól egészen haláláig a város képviselő-testületének munkáját is segítette a középkerti városrész képviselőjeként. Három bizottság munkájában vett részt, az Oktatási és Művelődési Bizottságnak pedig az elnöke volt. Több önkormányzati feladatellátást koordináló csoport tagja volt, így a Hajdúböszörményi Települési Értéktár Bizottság, Bűnmegelőzési Tanács, Esélyteremtő Munkacsoport és a Hajdúböszörményi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Precíz, megbízható, nagy teherbírású emberként munkájára minden esetben lehetett számítani.  

Példaértékű szakmai tevékenysége, pedagógiai munkássága és önkormányzati képviselőként végzett lelkiismeretes munkája alapján 2018-ban a város a dr. Molnár István-díjjal jutalmazta, míg 2022-ben a megyei Maróthi György-díjat vehette át.

Munkáját végig odaadással, szakmai alázattal, mások iránti tisztelettel végezte. Emlékét, mindazok, akik ismerték és tisztelték, a város közössége, közéleti szereplői, egykori munkatársai, a város pedagógustársadalma, tanítványai, tisztelettel megőrzik.

Bodnár Margitot Hajdúböszörmény Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Legfrissebb hírek

Böszörmény LEGO-ból

Február 28. 14:12

Közétkezés képekben

Február 28. 14:05

Galériáinkból

Hajdúhét 2017

Programajánló

Válótársas

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Február 29. 19:00

Mulat a Kert

Hajdúsági Múzeum (Kossuth Lajos utca 1. szám)

Április 30. 21:00

Látnivalók

Dávid és Góliát - Az 1956-os forradalom emlékműve (Losonczy Géza Emlékpark)

Honvéd utca - Losonczy Géza Emlékpark

Városháza

Bocskai István tér 1.