Városi területek rehabilitációja Hajdúböszörményben

TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 azonosítószámú projekt

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.3.1-16-HB1 - Leromlott városi területek rehabilitációja című felhívása keretében a városi területek rehabilitációjára Hajdúböszörményben. A projekt célkitűzéseinek megvalósítására az önkormányzatot a Támogató – 2021. 01. 22-én hozott döntésével – támogatásban részesítette.

 

A kedvezményezett neve:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

A projekt címe:

Városi területek rehabilitációja Hajdúböszörményben

A projekt azonosító száma:

TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016

A szerződött támogatás összege:

518 344 768 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2023. 12. 22.

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi, fizikai, gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozások alapját az érintett városrészekből való kiköltöztetés jelenti.

A fejlesztések növelik a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeit, kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket.

A fejlesztéssel érintett városrész a Déli-Lucernás, mint szociális városrehabilitációs akcióterület, mely magában foglalja az 2. sz. szegregátumot, amely a beavatkozások célterülete lesz, mind a TOP-5.2.1-15, mind a TOP-4.3.1-16 konstrukcióban.

A program több, egymással szinergiában lévő tevékenységet is tartalmaz, amelyek segítségével a helyzetelemzésben megfogalmazott célok megvalósíthatók:

  • A Bólyai János utca 3-5-25. szám és a Martinovics u. 37. szám alatti, összesen 17 db szociális bérlakás felújítása, bővítése komfortosítás céljából
  • Salakos futballpálya kialakítása a Déli-Lucernás akcióterületen
  • Útfejlesztés: az Esze Tamás utca: felújítása, bővítése aszfalt burkolattal, a Bél Mátyás utca felújítása, stabilizálása zúzottkővel és járdaburkolatok

Legfrissebb hírek

Kiss Attila tartott vezetői ügyfélfogadást

Február 28. 12:55

Csőtörés miatt félpályás útlezárás lesz a Táncsics Mihály körúton

Február 28. 08:47

Galériáinkból

Zelemér

Programajánló

Hajdúböszörményi Könyvklub

Kertész László Városi Könyvtár

Március 9. 10:00

Válótársas

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Február 29. 19:00

Látnivalók

Városháza

Bocskai István tér 1.

I. világháborús emlékmű - Hősök szobra

Kálvin tér