2021. július 28., szerda |

Tisztelt ingatlan tulajdonos, kezelő!

2019. május 20. 16:37 Közérdekű

Az ingatlan körüli zöldfelületek gondozása és szakszerű karbantartása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kötelessége, továbbá köteles az ingatlan és az útszegély közötti területen a következő munkákat elvégezni és szükség szerint megismételni:

  • Füves területek szükség szerinti kaszálása, a terület gyommentesítése különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre.
  • A járda fölé benyúló, a gyalogos közlekedést zavaró ágak, gallyak, lemetszése valamint a fák 1-2 éves gallyainak lemetszése az ingatlan védelme érdekében.
  • A gyalogos közlekedést, jármű forgalmat akadályozó, valamint a kereszteződések környékén a kilátást akadályozó bokrok, cserjék karbantartása, metszése, alakítása.
  • Járdaszakasz melletti folyókák, árkok, csatornanyílások, lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása, járműbehajtó átereszeinek karbantartása és rendszeres tisztántartása.
  • A járda rendszeres seprése, szükség szerinti locsolása vagy lemosása. Sérült, összetört, megrongálódott járdaszakaszok felújítása, kijavítása, balesetveszély elhárítása érdekében.
  • Az ingatlan kezelője által elvégzett ároktakarításból, fák és bokrok alakításából, metszéséből, füves terület kaszálásából kikerült anyagok közterületről történő eltávolítása.

Az összegyűjtött növényzetet, falevelet lehetőleg komposztáljuk. Az elszállításáról a városunkban jól szervezett, minden ingatlanra kiterjedő szelektív hulladék szállítást vegyük igénybe. A zöldhulladékot a HHG Kft. Cégényi úti (01329/4 hrsz.) telephelyére ki lehet szállítani. (Bővebb információ: +36 20 215 75 04).

Tulajdonosi hozzájárulást, vagy engedélyt kell beszerezni:

  • Bokrok, fák telepítéséhez, illetve kivágásához.
  • Közterület használathoz, a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához.
  • Építési munkával kapcsolatos anyagok, állványzat tárolásához. A közút, ill. a közterület felbontásához, rendeltetés megváltoztatásához, út csatlakozás létesítéséhez.

Érdemes minden közterületen történő (karbantartási munkák kivételével) munkavégzés előtt érdeklődni a területre vonatkozó szabályokról.

A fentiekben leírtakat minden ingatlan tulajdonos köteles betartani.

A Közterület-felügyelet a feladatok elvégzését rendszeresen ellenőrzi és szabályszegés észlelését követően az ingatlan nyilvántartásban szereplő adatok alapján a tulajdonossal szemben bírság kiszabására kerülhet sor.

Közterület-felügyelet

Legfrissebb hírek

Kampány indul a helyi termékek piacának fellendítésére

Július 27. 15:45

Hamar elfogták a csalókat a hatóságok

Július 26. 15:56

Galériáinkból

Black Time Hip-Hop Dance School táncgála

Programajánló

Hajdúvidi falunap

Július 31. 08:00 - Július 31. 21:00

Látnivalók

Trianoni emléktábla

Bocska István tér - Hajdúságu Múzeum térre néző fala

Kálvin téri református templom

Hajdúböszörmény - Kálvin tér