(Jegyzői közvetlen irányítás alá tartozó feladat)

 

Tóth Sándor városi főépítész telefonszáma: 52/563-241

Városi főépítész ügyfélfogadása:

Hétfő: 800 – 1200                  Szerda: 800 – 1630                Péntek: 800 – 1200

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emelet 41-es iroda

  • Gondoskodik a településfejlesztéssel, - rendezéssel, a város esztétikai arculatának alakításával, a helyi építési szabályzatnak, a város szerkezeti tervének és a szabályozási tervalapok felülvizsgálatával (módosításával) kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
  • Gondoskodik a településképi védelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
  • Részt vesz a kommunális, infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő feladatok tervezésében, a végrehajtás előkészítésében.
  • Ellátja az építészeti és természeti értékek védelmével jelentkező feladatokat.
  • Közreműködik a reklám-elhelyezési eljárásban, a közterület-használatok engedélyezésénél.
  • Ellenjegyzési jogot gyakorol a város- és utcaképi, ipari jellegű építési engedélyezési eljárásban, minősítve (véleményezve) az építési műszaki terveket. A főépítész ellenjegyzése nélkül építési engedélyt a rögzített területeken, helyeken a Városfejlesztési és Műszaki Osztály nem adhat ki.