(Jegyzői közvetlen irányítás alá tartozó feladat)

 

  • Az informatikus biztosítja a Polgármesteri Hivatal informatikai (számítógépes) feladataival jelentkező hardver és szoftver igények megvalósítását.
  • Gondoskodik a szerverek üzemeltetéséről, szoftverek telepítéséről ill. a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének, számítógépes hálózatának üzemeltetésével járó feladatok ellátásáról, a hivatalban keletkező adatok archiválásáról
  • Működteti a szervergépen futó cd-s adatbázisokat, biztosítja az adatokhoz való hozzáférést.
  • Ellátja a Polgármesteri Hivatal telefonhálózatával, a fénymásoló gépek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos informatikai- karbantartói feladatokat, feladatellátása során észlelt meghibásodások esetén haladéktalanul intézkedik, szükség esetén külső szakember igénybevételével.
  • Gondoskodik az iktatóprogram, valamint a MIKROVOKS-EDtR alkalmazásához szükséges informatikai támogatás biztosításáról, kapcsolatot tart a szoftverfejlesztőkkel.
  • Részt vesz az informatikai koncepció, az informatikai rövid-és hosszú távú fejlesztési stratégia kidolgozásában, gondozásában és megvalósulásában. A képviselő-testület által elfogadott koncepció és stratégia ismeretében javaslatot tesz az éves költségvetési koncepció ismeretében az informatikai eszközbeszerzésre.