(Jegyzői közvetlen irányítás alá tartozó feladat)

 • A Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával és munkavállalóinak munkaviszonyával összefüggő humánpolitikai feladatok ellátása.
 • A polgármester, az alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A Hivatal engedélyezett létszámkerete alakulásának figyelemmel kísérése, vezetése.
 • Személyi nyilvántartás, közszolgálati alapnyilvántartás vezetése és az adatok folyamatos karbantartása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a jogszabályban meghatározott szervek részére.
 • A Közszolgálati Szabályzatban meghatározott egyéb juttatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése.
 • A köztisztviselői vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése és közreműködés a végrehajtásban.
 • Éves képzési terv elkészítése és végrehajtásában való közreműködés.
 • Köztisztviselői fegyelmi eljárásokban való közreműködés.
 • A köztisztviselők minősítésével, teljesítményértékelésével kapcsolatos eljárás lefolytatásának előkészítése.
 • Nyugdíjas referens feladatkörébe tartozó feladatok ellátása.
 • A közigazgatási alap- és szakvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga lebonyolításával kapcsolatos teendők teljes körű ellátása.
 • Az Önkormányzat éves költségvetése elkészítéséhez adatszolgáltatás.
  -   A jegyző hatáskörébe tartozó megbízási szerződések elkészítése, nyilvántartása.
 • A munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges helyi rendeletek, utasítások és szabályzatok elkészítésében való közreműködés.
 • A Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére nyújtott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításához szükséges feladatellátás.
 • Előkészíti és kezeli az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőinek megbízását, kinevezését, illetve ellátja a közalkalmazotti jogviszonyukkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.
 • Panaszkezelő-rendszer működtetése, felügyelete.
 • Ellátja a humán iktatókönyvben a humán iktatással kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja a feladatellátáshoz szükséges adminisztratív feladatok ellátását.