előzőleg Családsegítő és Gondozási Központ

 Az intézmény általános célja: Hajdúböszörmény város közigazgatási területén élő lakosság szamara komplex segítségnyújtás a különböző szervezeti egységek együttműködése es törvényi-szabályozottsága szerint.

Az intézmény "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. törvény értelmében személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások közül ellátja az étkeztetést, szenvedélybetegek közösségi ellátást, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI.törvény alapján gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgáltatást nyújt.
Szt. 57. § (4) bekezdése szerint ezen alapszolgáltatások egy szociális intézményen belüli ellátása esetén intézményünk alapszolgáltatási központként működik.


Intézmény székhelye:

Családsegítő Központ - 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.

 

A székhelyen kívül működő telephelyek:

Idősek Klubja

Cím: Hajdúböszörmény, II. Rákóczi u. 24.

(férőhely 40 fő)

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona

( férőhely 16 fő)

Cím: Hajdúböszörmény, Petőfi u. 31.

Szenvedély betegek közösségi ellátása

Cím: Hajdúböszörmény, Petőfi u. 31.

Gyermekjóléti szolgálat

Cím: Hajdúböszörmény, Petőfi S. u. 42.

 

 Az intézmény szórólapja