A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézménye  Hajdúböszörmény és Hajdúdorog városban lakó, és gyermekintézményeibe járó gyermekek, valamint a pedagógiai intézményeinek ellátására a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott intézmény. Szolgáltatása ingyenesen vehető igénybe.


 

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 

  • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

0-5 éves korú nem óvodás gyermekek számára – külön szakértői vélemény szerint.

- Feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció.

  • Fejlesztő nevelés

Ellátás 6 éves korig, a nem óvodás gyermekek számára – külön szakértői vélemény szerint.

- Feladata a gyermek komplex gyógypedagógiai fejlesztése, a fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése.

  • Szakértői bizottsági tevékenység

Feladatai:

- A beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, az ezt megelőző pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatok elvégzése, s az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.

- A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

- Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a megyei szakértői bizottság vizsgálatának a kezdeményezése.

  • Nevelési tanácsadás

Pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai segítségnyújtás, fejlesztés, terápia általánosságban 0-18 éves korig.

- A gyermek, tanuló viselkedésének felmérése, segítség nyújtása a gyermek családi és óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához.

- Pszichológiai, pedagógiai szakvélemények készítése.

- Prevenciós tevékenység a gyermek korai fejlődési szakaszában, óvodás korában.

- Pszichológiai és pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatok, gondozás, terápiás ellátás.

  • Logopédiai ellátás

- A beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás,a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia,a diszortográfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a logopédiai terápiás foglalkozáson.

- Az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek logopédiai szűrővizsgálata.

  • Gyógytestnevelés

- A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy-vagy könnyített testnevelésre utalja.

  • Konduktív pedagógiai ellátás

Feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása.

  • Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

- A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése.

- Szükség esetén az ellátási igény kielégítéséhez támogatás nyújtása.

  • Kiemelten tehetsége gyermekek, tanulók gondozása

- Korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, gondozás.

 

Milyen esetekben lehet a Pedagógiai Szakszolgálathoz fordulni?

- Magatartási gondok (szorongás, nyugtalanság, szétszórtság, visszahúzódás, agresszivitás, stb.).

- Beiskolázási, iskolaérettségi kérdések (pl.: maradjon-e még óvodában a gyermek, vagy már érett az iskolára?).

- Tanulási problémák (írás-, olvasás-, számolási képesség zavara, fejletlen mozgás, kézügyesség, stb.).

- Családi problémák (válás, betegség, haláleset).

- Lelki eredetű testi tünetek – amikor az orvosi leletek negatívak (pl.: fejfájás, hasfájás, stb.).

- Túlzott mértékű félelmek, fóbiák (pl.: iskolától, állattól, sötéttől).

- Megkésett beszédfejlődés.

- Beszédhiba esetén, ha a gyermek valamilyen ok miatt kimaradt a szűrővizsgálatokból.

- Minden egyéb, a 0-18 éves korosztály pszichológiai és képességeket érintő problémái miatt.

 

A törvényi előírásoknak megfelelően kérésre különböző vizsgálatokat végzünk, szakvéleményeket, szakértői véleményeket készítünk, segítjük az átlagtól eltérő képességű és fejlődési ütemű gyermekeknek az ellátását, együttműködünk a nevelési-oktatási intézményekkel.

 

Gyermeket csak a szülő beleegyezésével, vagy kérésére vizsgálunk. Ez alól jogszabály által meghatározott esetben teszünk kivételt.

A szakszolgálat dolgozóinak titoktartási kötelezettségük van.

 

Bejelentkezés:

A Pedagógiai Szakszolgálathoz a gyermekek spontán jelentkezés alapján a szülő közvetlen kérésére, továbbá az intézmények javaslatára, vagy orvosi beutalóval kerülhetnek.

Telefonon, vagy személyesen lehet bejelentkezni, előjegyzés alapján tudunk időpontot adni tanácsadásra, vagy vizsgálatra, s szükség esetén terápiára.

 

Ha úgy érzik, hogy elbizonytalanodtak,

hogy nehéz egyedül küzdeniük problémáikkal,

osszák meg velünk gondjaikat!

 

Munkatársaink várják jelentkezésüket!

  

A működés rendje:

A működés rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) tartalmazza.

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formája, módja:

Bejelentkezés történhet személyesen vagy telefonon – nyitvatartási időben - az 52/229-160 elérhetőségen.

 

NYITVA TARTÁS:     hétfő-csütörtök 8-16.30 óra

                                   péntek: 8-14 óra

 

A foglalkozásokra, órákra folyamatosan járó gyerekek, tanulók szüleinek előzetes egyeztetés után rendelkezésre állnak szakembereink.

 

Az igazgató fogadó órája: hétfő 11-12 óra között,

az igazgatóhelyettes fogadó órája: hétfő 15-16 óra között

 

A Hajdúböszörményi Tagintézmény címe:

4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50. sz.

 

A Hajdúdorogi Telephely címe:

4087 Hajdúdorog, Sarok u. 1.

 

Tagintézmény-vezető - igazgató:

Kathyné Slakta Sarolta

 

Telefonszám:

52/229-160

(ezen a telefonszámon kereshetik intézményünket a hajdúdorogi szülők is)

 

MUNKATÁRSAINK:

Kathyné Slakta Sarolta

gyógypedagógus-logopédus

szakvizsgázott pedagógus

igazgató

Molnárné Tóth Erika

gyógypedagógus-logopédus

szakvizsgázott pedagógus

igazgató-helyettes

dr. Bérczesné Kovács Adrienn

gyógypedagógus-logopédus

szakvizsgázott pedagógus

Bihariné Hőgye Edina

gyógypedagógus-logopédus

szakvizsgázott pedagógus

Gulyás Krisztina

gyógytestnevelő

dr. Lajosné Dóka Tímea

gyógypedagógus-logopédus

szakvizsgázott pedagógus

Leleszné Mátyás Andrea

gyógytestnevelő

Nagyné Orosz Csilla

fejlesztőpedagógus

szakvizsgázott pedagógus

Pánya Judit

klinikai szakpszichológus

Rády Eszter

pszichológus

Sörös Emőke

tanácsadó szakpszichológus

dr. Szabó Csabáné

fejlesztőpedagógus

szakvizsgázott pedagógus

Szabó Imréné

gyógypedagógus

szakvizsgázott pedagógus

Szekeresné Komjáti Anikó

gyógypedagógus

szakvizsgázott pedagógus

Váradi Éva

klinikai szakpszichológus

Zsebeházy-Rákos Piroska

pedagógiai szakpszichológus

Erdős Anikó

ügyviteli dolgozó

Orosz Tünde

ügyviteli dolgozó