Jó Pásztor Református Óvoda

Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18.

Elérhetőségek

(52) 561-459, (52) 561-460
ovodavezeto@jopasztorrefovi.hu
https://www.jopasztorrefovi.hu/
Vezető: Dobóné Tanczig Anita

Etelt egy év. Első születésnapját ünnepli a Jó Pásztor Református Óvoda. Az új óvoda kapuit 2006. szeptember 4-én nyitotta meg először a gyermekek számára. Az ünnepélyes átadásra 2006. október 3-án került sor.
 
" Legyenek áldottak az ide betérők és az innen kimenők. "- a szalag átvágásakor mondta a püspök, és kérte, hogy áldja, őrizze és szentelje meg az intézményt az Úr. Ahogy a falak emelkedtek ki a földből egyre inkább nőtt az érdeklődés az óvoda iránt. A városból, sőt a várost körülvevő kisebb településekről egyre többen kerestek meg bennünket a keresztyén nevelés szellemiségének sajátossága és az intézmény családias légköre miatt. (Példa volt erre az, hogy 2006/2007-es nevelési évben két csoport helyett három csoportot tudtunk indítani.) Óvodánk gyermeklétszáma indításkor 75 fő volt.
 
 
Óvodánk a regionális Fejlesztés Operatív Programban Uniós támogatóssal épült. Mind belső, mind pedig külső részeit úgy igyekeztünk kialakítani, hogy az a legjobban szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét.  Az intézmény öt csoporttal rendelkezik. A csoport létszáma 20-25 fő. Egy ? egy csoportban két óvodapedagógus és egy pedagógiai munkát segítő szakember (dajka) végzi a gondozási és nevelési feladatokat. A dajkák és az óvodapedagógusok, együttműködése teszi hatékonnyá a pedagógiai folyamatot. Pedagógusainak képzettsége biztosítja a gyermekek megfelelő képzését, fejlesztését. Ezt egészíti ki a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógus, és a logopédus munkája. A vezetői munkát a pedagógiai vezető helyettes segíti az óvoda gazdálkodásával a gazdasági vezető-helyettes, az egyre növekvő adminisztrációs és ügyviteli teendőket ettől a nevelési évtől kezdve az óvodatitkár látja el.
 
 
A városban lezajló közoktatást érintő intézkedések ellenére, a Jó Pásztor Református Óvoda iránt nagy az érdeklődés, tavasszal 56 gyermek iratkozott be az intézménybe. Két új csoport beindításával, teljes létszámmal működik az óvoda. Az intézményben összesen 21 fő dolgozik az idei nevelési év kezdetétől, akik 114 gyermek református keresztyén nevelését hivatottak ellátni.
 
 
Márciustól megindulhatott a főzés a szép, új és korszerű konyhánkban. Először egy élelmezésvezetővel, egy szakács - cukrász munkatárssal, szeptembertől pedig még egy szakáccsal bővült a konyha létszáma. Akik lelkiismeretes munkájukkal hozzájárulnak az óvodába járó gyermekek és az ott dolgozó felnőttek egészséges táplálkozásához, finom, házias ízű főztjükkel. A főzőkonyha kapacitása is növekedett a létszámmal együtt, a terveink között szerepel az ételkihordás beindítása a közel jövőben.
 
Az óvoda továbbra is biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását. Ez is példaértékű a városban. Azok A családok, akik ezzel a problémával küzdenek, bizalommal Fordulnak az intézmény felé, s megragadják az alkalmat, a lehetőséget, hogy szeretetteljes környezetben, nyitott, őszinte együttneveléssel fejlődhessenek gyermekeik.
 
 
A játszóudvar rendben tartásáról, valamint az intézmény karbantartási feladatainak az ellátásáról az udvaros - gondnok - karbantartó gondoskodik.
A szép és tágas udvar mellett, a templomkertet is igénybe veszi két csoport, a délelőtti levegőztetés alkalmával, amelynek kialakítása szülői segítséggel történt. Az intézmény takarítását vállalkozó alkalmazásában lévő dolgozó látja el, aki szintén a gyülekezet tagja.
 
 
Valamennyi munkatárs, aki a Jó Pásztor Református Óvodában dolgozik, pozitív modell a gyerekek számára. Hitükkel, emberi értékeikkel, szaktudásukkal, gyakorló kereszténységükkel, a Biblia értékrendjének követésével nevelik, az Isten által rájuk bízott gyerekeket.
 
Istenné legyen a dicsőség, azért a csodás gondviselésért, mellyel megépülhetett s megkezdhette munkáját a Jó Pásztor Református Óvoda.
Az intézmény dolgozói hálásak Istennek, hogy ilyen körülmények között végezhetik munkájukat, amely továbbra is nagy anyagi áldozatot követel a fenntartó gyülekezettől.

Legfrissebb hírek

„Régi új magyar építőművészet” folyóiratban Hajdúböszörmény

Április 17. 16:18

Betegelégedettségi vizsgálat: A Hajdúböszörmény ESZ-V Nonprofit Kft. betegei elégedettek az ellátással

Április 17. 08:23

Galériáinkból

Civil info - Hajdúböszörmény Partnerségi Nap

Programajánló

Zene nélkül mit érek én...Cserháti Zsuzsa és Máthé Péter emlékkoncert

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Május 15. 19:00

Illúzió Mesterei Hajdúböszörmény

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Május 31. 16:00

Látnivalók

II. világháborús emlékmű

Újvárosi utca

Kálvin téri református templom

Hajdúböszörmény - Kálvin tér