Ingatlan értékesítési hirdetmény

Március 24. 10:08 Közérdekű

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni az önkormányzati tulajdonban álló Hajdúböszörmény-Pród Hatöles u. – Bagota u. között fekvő, 9746, 9748 és 9749 hrsz-ú belterületi, kivett beépítetlen terület művelési ágú, egyenként 658 négyzetméteres ingatlanokat.

Ingatlan értékesítési hirdetmény
A kikiáltási ár telkenként 1.400.000,- Ft (~2128,-Ft/m²) + áfa, azaz bruttó 1.778.000,- Ft (~2.702,- Ft/m²). A kikiáltási árat az árverés során 50.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie, amely 42.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 53.340,- Ft összeget jelent.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át ajánlati biztosítékként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett ajánlati biztosítékot a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezártát követően, a szerződéskötés előtt eláll az adásvételtől, úgy az ajánlati biztosíték részére nem jár vissza. 
A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő - tekintettel a banki ügymenet időigényességére - 60 napra hosszabbodik meg.
Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően kerül sor.
 Az ingatlan értékesítése esetén (az önkormányzat vagyonáról és annak hasznosításáról szóló 1/2005. (I. 28.) Önk. számú rendelet 17. §-a alapján) a vevő köteles az ingatlant 4 éven belül beépíteni, melynek biztosítására az önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki. 
 
Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-240-es telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 40-es irodájában. 
Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.
 
A nyílt licit időpontja: 2023. április 14. 9:00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)
 

Legfrissebb hírek

Tavaszi zsongás a zeneiskolában

Május 28. 22:42

Hajdúböszörményi zongorista a Budapesti MVM Dome színpadán

Május 28. 22:39

Galériáinkból

VI. Hajdúsági Expo

Programajánló

Máthé Zsigmond emlékkiállítás megnyitója

Május 31. 16:30 - Június 14.

Pelles Házak Kupa

Vásár tér

Május 29. 08:00

Látnivalók

Magyar szürke bika szobor

Vásár tér

Millecentenáriumi emlékmű - Csodaszarvas

Szent István tér