HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE TÖBB TÍZMILLIÓS MEGTAKARÍTÁSSAL

2018. március 2. 19:54 Közérdekű

Hajdúböszörmény Város közvilágításának költségei évről évre egyre nagyobb terhet róttak a város költségvetésére, ezért a közvilágítási hálózat felülvizsgálatra került. A korábbi közvilágítást a főbb közlekedési utak mellett, valamint a lakótelepi részeken NNa lámpatestek, míg a kisebb forgalmú és alárendelt közlekedési utak mentén kompakt fénycsövek biztosították. A lámpatestek Led-esre történő cseréjével a korábbi 3489 db világítótest beépített teljesítmény igénye 210,81kW- ról 135,19kW-ra csökkent. Ez a jelentős fogyasztás csökkenés 35,19%-s megtakarítást eredményez az Önkormányzatunk számára (évente 30 – 40 millió forint nagyságrendű kiadáscsökkenés).

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE TÖBB TÍZMILLIÓS MEGTAKARÍTÁSSAL

Az anyagi megtakarításokon túl Önkormányzatunk elkötelezett a környezetvédelmi szempontok teljesítésében is. Nagy hangsúlyt fektetünk, intézményeinek energiahatékony felújításaira, korszerűsítéseire is (pl. napelemes kiserőművek, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró cserék, utólagos hőszigetelések).

A közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázati követelményeken túl, minden egyes helyszín az MSZ EN 13201 útvilágítási szabvány útmutatója alapján került világítástechnika szempontból méretezésre és kivitelezésre. A szabvány meghatározza a helyszíni adottságoknak és útkategóriáknak megfelelő mértéket, ezzel biztosítva az alul, illetve a túlvilágított helyszínek kialakulását.

A közvilágítási projekt 100%-ban támogatott uniós forrású beruházása volt a városnak. A teljes bekerülési költség 460.435.179 Ft volt. A kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás műszaki tartalmában meghatározásra kerültek olyan előírások, hogy a rendszer továbbfejleszthető és az intelligens közvilágítási rendszer későbbi kialakítására is alkalmas legyen. Így előírásra került, hogy a beruházás keretében beépített valamennyi lámpatestnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy utólagos megbontás nélkül a LED világítótest DALI protokoll szerinti kommunikációra legyen képes. A világítótestnek olyan módon kell felkészítettnek lennie a fényáram- szabályzásra és a távfelügyeletre, hogy a saját 230V-os tápkábelükön keresztül, külön vezérlőszál kiépítése nélkül tudjon megvalósulni. A fent sorolt műszaki tartalommal a kivitelezés megvalósult, a beruházás műszaki átadása megtörtént.

A kivitelező a vele kötött szerződés értelmében 60 hónap jótállást vállalt az elvégzett munkára és a beépítésre került lámpatestekre.

A közvilágítás üzemeltetésével és karbantartásával megbízott vállalkozás a meghibásodott lámpatesteket leszerelés után visszaküldi a gyártónak, amely díjmentesen javítja, esetleg cseréli, plusz anyagi terhet az önkormányzatunknak nem jelent. A hibák elhárításának határidejét az üzemeltetési szerződés melléklete rögzíti, amely függ az adott útszakasz közvilágítási besorolásától is. Jelenleg heti két alkalommal történik a helyszíni kiszállás.

Az aránylag nagy meghibásodások száma arra késztetett bennünket, hogy tárjuk fel probléma okait, ezért a hálózati rendszer üzemeltetőjével felvettük a kapcsolatot és megszerveztünk egy átfogó bejárást, amelyen az E-on, valamint a közvilágítás üzemeltetőjének és a lámpatestek gyártójának a képviselője is jelen volt. 

Megállapítást nyert, hogy az önkormányzatunk tulajdonában lévő aktív elemek (csatlakozó vezetékek és azok szerelvényei, rögzítő elemei, biztosítéktáblák és foglalataik, földkábeles bekötéseknél az oszlopokban a felszálló vezetékek) elhasználódása és a feszültség ingadozás gyakorisága okozhatja a lámpatestek meghibásodását. Az intelligens közvilágítás megvalósulásával egyértelművé válhatnak a hiba forrásai, amelyek mérhetők és bizonyíthatók lesznek. Tárgyalást folytatunk az intelligens közvilágítás kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozóan: ennek részét képezné az aktív elemek felújítása, amely megoldást fog jelenteni a meghibásodások csökkentésére. A jelenleg folyó pályázatainkban is fontos szerep jut az intelligens közvilágítási rendszer kiépítésének.
A TOP-2.1.2-15-HB1 azonosító számú nyertes pályázat keretében valósítjuk meg az I. Világháborús emlékparkot a II. Világháborús emlékparkot, valamint a Hajdúkerület utca és az Újvárosi utca kis körúton belüli szakaszának felújítását.

Az intelligens közvilágítás kiépítése után a következő szolgáltatásokat tudja biztosítani számunkra:

- Fénymérő alkalmazásával az ECLIPS rendszer a közvilágítás KI/BE kapcsolását a mindenkori fényviszonyokhoz igazítva
- Elszámolási mérők igény szerinti távleolvasását
- Riasztás illegális, vagy jogosulatlan vételezéskor
- Energia-megtakarítás elérése a menetrendeknek megfelelően
- Az adott trafó szakasz folyamatos karbantartási felügyelete
- Az önkormányzat saját honlapján megjelenítheti a közvilágítás aktuális állapotát
- Minőségi jellemző a közvilágítás rendelkezésre állásáról, karbantartásáról
- Többletfogyasztás nélküli hibafelderítés
- Gyors hibaészlelés, hibajelzés
- Az aktív, illetve passzív hibák szétválasztása
- A feszültségingadozás időpontjának meghatározása
- Naprakész aktív elem leltár


Hajdúböszörmény, 2018. február 28.


Kiss Attila s.k.
polgármester

Legfrissebb hírek

Lakossági felhívás!

Február 6. 15:38

Folyamatosan frissítik a képzéseket

Február 6. 08:44

Galériáinkból

I. Erős Hajdú Országos Chili Fesztivál

Programajánló

Hajdúböszörményi Könyvklub február

Február 25. 10:00 - Február 25. 12:00

Ismét színházi előadás a Sillye Gábor Művelődési Központban

Február 20. 19:00 - Február 20. 21:00

Látnivalók

Bocskai István szobor

Hajdúböszörmény - Főtér

Városháza

Bocskai István tér 1.