2019. március 23., szombat |

Fakivágási kérelem

Fakivágási engedély közterületen lévő fákhoz
 
A Hajdúböszörmény Város közigazgatási területén lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni a Hatósági Irodán. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.
 
Eltérő szabályozás vonatkozik a közterületen és a magáningatlanokon lévő fák kivágására.
 
Általános információk
 
A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján közterületen lévő fás szárú növény (fa, cserje) kivágásához a jegyző engedélye szükséges. A fenti jogszabály hatály alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani a Hatósági Irodára.
A kivágott fás szárú növények szakszerű pótlásáról a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell.
 
A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
 
 • a kivágás indokát;
 • az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;
 • az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;
 • a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;
 • a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
 • a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.
 
Eljárási illeték:
 
3.000 Ft
 
Az eljárás menete:
 
 • a kérelem benyújtása
 • kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás
 • a kérelemben foglalt adatok (darabszám, törzsátmérő stb.) helyszíni ellenőrzése
 • döntés (határozat meghozatala),
 • döntés kézbesítése,
 • döntés jogerőre emelkedése,
 • a fakivágás megkezdésének bejelentése,
 • a fapótlás elvégzésének bejelentése,
 • a fapótlás megtörténtének ellenőrzése.
 • A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!
 
Vonatkozó jogszabályok
 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
 
Ügyintéző:
 
138 szoba

Kapcsolódó dokumentumok

Legfrissebb hírek

Küldöttgyűlés

Március 21. 11:22

Kézműves foglalkozások

Március 21. 10:30

Galériáinkból

Emlékművek - Színmű 1956-ról

Programajánló

Újra színház!!!

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház Színházterme

Április 7. 18:00

Látnivalók

Bocskai István Gimnázium

Hajdúböszörmény - Főtér

Káplár Miklós Emlékház

Hajdúböszörmény, Hortobágy u. 10.