Dokumentumok

Év szűrés: Összes | 2015 | 2019 | 2020 | 2021
1

176/2015. (V.28.) Önk. számú határozat Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról

2015-05-28

66/2015.(III.05.) Önk. számú határozat a 2015. március hó 05-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjének elfogadásáról

2015-03-05

67/2015.(III.05.) Önk. számú határozat a „A hajdúböszörményi 3276, 3278 és 3282 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat” című előterjesztést tárgyalásáról

2015-04-30

68/2015.(III.05.) Önk. számú határozat „A Városi Sportszolgáltató Kft-vel kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálata” című előterjesztés megtárgyalásáról

2015-03-06

1