2023. december 3., vasárnap |

Magas kontraszt

Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára

2022. október 19. 15:14 Közérdekű

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériumával együttműködve önként vállalt feladatként 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  2023. évi fordulójára

Az „A” típusú ösztöndíjraazok az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, míg a „B” típusú ösztöndíjra azok az  önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázóknak szól, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,- Ft-ot, és vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs, kivéve az életvitelszerű lakhatást szolgáló ingatlant. (Háztartás: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.)

 

Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak az elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat.

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban a Polgármesteri Hivatal 28-as irodájába kell eljuttatni. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 3.

 

A pályázatokat a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el a 2022. decemberében tartandó ülésén.

 

A pályázattal kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri Hivatal földszint 28-as irodájában Pruma Noémi Klára ügyintézőnél történik, felvilágosítás az 52/563-228-as telefonszámon kérhető. A pályázati kiírás letölthető a város honlapjáról a www.hajduboszormeny.hu Pályázatok címszó alatt.

 

 

 

                                                                                                       Kiss Attila

                                                                                                        polgármester

Legfrissebb hírek

Városháza Étterem étlapja 2023.12.04-12.08.

December 1. 12:41

Takarítógép beszerzés a Hajdúböszörményi Torna Egyletnél

December 1. 12:03

Galériáinkból

Autómentes Nap 2017

Programajánló

Maga lesz a férjem

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

2024. január 23. 19:00

"Vizeink, vizes élőhelyeink"

Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és AMI (Hajdúböszörmény, Árpád utca 22.)

December 5. 08:55

Látnivalók

Hajdúböszörményi Tájházak

Hajdúböszörmény

I. világháborús emlékmű - Hősök szobra

Kálvin tér