Bethlen Gábor Általános Iskola

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u.1.

Elérhetőségek

(52) 229-453
info@hbbethlen.edu.hu
http://www.bethlen-hbosz.edu.hu/
Vezető: Menyhárt Zoltán

A Bethlen Gábor Általános Iskola több mint száz éve szolgálja a város oktatásügyét. Az intézmény pedagógiai minőségi céljainak szem előtt tartásával végzi munkáját. Ennek szellemében célunk, hogy a tanulók nyolc év alatt ismerjék meg képességeiket és érdeklődésüknek, mentális jellemzőiknek megfelelő továbbtanulási területet válasszanak maguknak. A pedagógusok igyekeznek mindenkit képességeik csúcsa közelébe eljuttatni.
A pályázati lehetőségeket kihasználva iskolánk felszereltsége évről évre megújul. A TÁMOP–3.2.4. pályázat keretében kicserélődött a könyvtárunk bútorzata. TIOP—1.1.1/07/01 jelű „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére” pályázat keretében 13 digitális tábla és notebook, 55 számítógép és 17 projektor teszi színesebbé a tanítási órákat. Jól felszerelt tornateremben sportolhatnak a diákok. Szépen dekorált, hangulatos tantermek várják a tanulókat.
KEOP-5.3.0. épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázat keretében valósult meg a nyílászárók és kazán cseréje, továbbá homlokzat és tető felújítása.
 
A 2011-2012-es tanévben 49 pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Az iskola tanulóinak száma jelenleg 518 fő. Hajdúviden 2, a benti iskolában pedig 19 csoportban tanulnak.
A 2007-2008-as tanévtől tagintézményünk a hajdúvidi általános iskola. A vidi felső tagozatosok iskolabusszal járnak be a hajdúböszörményi telephelyre.
Az 1-3. évfolyamon lehetőség van arra is, hogy iskolaotthonos rendszerben tanuljanak a gyerekek. Délutánonként napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk az igénylők számára. Az integrációs pedagógia program keretei között a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésben részesülhetnek.
Az intézményben hagyományai vannak a testnevelés tantárgy oktatásának: negyed századdal ezelőtt tagozatos, jelenleg emelt szintű képzésben vesznek részt a gyerekek. A több mint 25 év alatt számos szép sikert arattak az intézmény tanulói ezen a téren is.
Az iskolában két idegen nyelv tanulására van lehetőség: negyedik osztálytól az angol és a német nyelvet sajátíthatják el a diákok tanórai keretek között, az alsóbb évfolyamokon pedig választható tantárgyként előkészítő jelleggel..
 
Fontosnak tartjuk a kor követelményeihez igazodva az informatika oktatását is. Ez a 3-8. évfolyamon tanórai keretben történik.
Az intézmény egyik specifikuma a drámapedagógia oktatása, amely a tapasztalatok szerint nagyban hozzájárul a tanulók kommunikatív készségének fejlődéséhez, illetve a társas kapcsolatok javításához. Ékes példája a sikeres városi szereplések, bemutatók, versenyek.
Az intézmény életét a több mint három évtizedes múlttal rendelkező Tücsökhang nevet viselő énekkar és az újonnan alakult Boróka kórus teszi színesebbé. 2008/2009-es a tanévtől pedig az Aprók hangja nevű alsós énekkari csoport is megkezdte munkáját.
Számtalan színes szabadidős programmal igyekszünk kellemessé tenni tanulóink és családjaik számára az iskolai mindennapokat.

Legfrissebb hírek

Köszöntjük a pedagógusokat!

Június 4. 07:35

„A böszörményi műhely” című kiállítás megnyitóján

Június 3. 09:44

Galériáinkból

Alapításának 60. évfordulóját ünnepli a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep - sajtótájékoztató

Programajánló

Könyvklub Extra

Kertész László Városi Könyvtár

Június 10. 10:00

Meghívó emléktábla avatásra

Június 4. 14:00

Látnivalók

Káplár Miklós Emlékház

Hajdúböszörmény, Hortobágy u. 10.

Városháza

Bocskai István tér 1.