Bethlen Gábor Általános Iskola

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u.1.

Elérhetőségek

(52) 229-453
info@hbbethlen.edu.hu
http://www.bethlen-hbosz.edu.hu/
Vezető: Menyhárt Zoltán

A Bethlen Gábor Általános Iskola több mint száz éve szolgálja a város oktatásügyét. Az intézmény pedagógiai minőségi céljainak szem előtt tartásával végzi munkáját. Ennek szellemében célunk, hogy a tanulók nyolc év alatt ismerjék meg képességeiket és érdeklődésüknek, mentális jellemzőiknek megfelelő továbbtanulási területet válasszanak maguknak. A pedagógusok igyekeznek mindenkit képességeik csúcsa közelébe eljuttatni.
A pályázati lehetőségeket kihasználva iskolánk felszereltsége évről évre megújul. A TÁMOP–3.2.4. pályázat keretében kicserélődött a könyvtárunk bútorzata. TIOP—1.1.1/07/01 jelű „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére” pályázat keretében 13 digitális tábla és notebook, 55 számítógép és 17 projektor teszi színesebbé a tanítási órákat. Jól felszerelt tornateremben sportolhatnak a diákok. Szépen dekorált, hangulatos tantermek várják a tanulókat.
KEOP-5.3.0. épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázat keretében valósult meg a nyílászárók és kazán cseréje, továbbá homlokzat és tető felújítása.
 
A 2011-2012-es tanévben 49 pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Az iskola tanulóinak száma jelenleg 518 fő. Hajdúviden 2, a benti iskolában pedig 19 csoportban tanulnak.
A 2007-2008-as tanévtől tagintézményünk a hajdúvidi általános iskola. A vidi felső tagozatosok iskolabusszal járnak be a hajdúböszörményi telephelyre.
Az 1-3. évfolyamon lehetőség van arra is, hogy iskolaotthonos rendszerben tanuljanak a gyerekek. Délutánonként napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk az igénylők számára. Az integrációs pedagógia program keretei között a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésben részesülhetnek.
Az intézményben hagyományai vannak a testnevelés tantárgy oktatásának: negyed századdal ezelőtt tagozatos, jelenleg emelt szintű képzésben vesznek részt a gyerekek. A több mint 25 év alatt számos szép sikert arattak az intézmény tanulói ezen a téren is.
Az iskolában két idegen nyelv tanulására van lehetőség: negyedik osztálytól az angol és a német nyelvet sajátíthatják el a diákok tanórai keretek között, az alsóbb évfolyamokon pedig választható tantárgyként előkészítő jelleggel..
 
Fontosnak tartjuk a kor követelményeihez igazodva az informatika oktatását is. Ez a 3-8. évfolyamon tanórai keretben történik.
Az intézmény egyik specifikuma a drámapedagógia oktatása, amely a tapasztalatok szerint nagyban hozzájárul a tanulók kommunikatív készségének fejlődéséhez, illetve a társas kapcsolatok javításához. Ékes példája a sikeres városi szereplések, bemutatók, versenyek.
Az intézmény életét a több mint három évtizedes múlttal rendelkező Tücsökhang nevet viselő énekkar és az újonnan alakult Boróka kórus teszi színesebbé. 2008/2009-es a tanévtől pedig az Aprók hangja nevű alsós énekkari csoport is megkezdte munkáját.
Számtalan színes szabadidős programmal igyekszünk kellemessé tenni tanulóink és családjaik számára az iskolai mindennapokat.

Legfrissebb hírek

„Régi új magyar építőművészet” folyóiratban Hajdúböszörmény

Április 17. 16:18

Betegelégedettségi vizsgálat: A Hajdúböszörmény ESZ-V Nonprofit Kft. betegei elégedettek az ellátással

Április 17. 08:23

Galériáinkból

51. Országos elsősegély verseny területi fordulója

Programajánló

Új Aradi Varga Show - Hajdúböszörmény

Sillye Gábor Művelődési Központ

Április 23. 19:00

Föld Napja a Kertész László Városi Könyvtárban

Kertész László Városi Könyvtár

Április 22. 13:00

Látnivalók

Hajdúsági Múzeum

Hajdúböszörmény - Főtér

Millecentenáriumi emlékmű - Csodaszarvas

Szent István tér