Bethlen Gábor Általános Iskola

Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u.1.

Elérhetőségek

(52) 229-453
info@hbbethlen.edu.hu
http://www.bethlen-hbosz.edu.hu/
Vezető: Menyhárt Zoltán

A Bethlen Gábor Általános Iskola több mint száz éve szolgálja a város oktatásügyét. Az intézmény pedagógiai minőségi céljainak szem előtt tartásával végzi munkáját. Ennek szellemében célunk, hogy a tanulók nyolc év alatt ismerjék meg képességeiket és érdeklődésüknek, mentális jellemzőiknek megfelelő továbbtanulási területet válasszanak maguknak. A pedagógusok igyekeznek mindenkit képességeik csúcsa közelébe eljuttatni.
A pályázati lehetőségeket kihasználva iskolánk felszereltsége évről évre megújul. A TÁMOP–3.2.4. pályázat keretében kicserélődött a könyvtárunk bútorzata. TIOP—1.1.1/07/01 jelű „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére” pályázat keretében 13 digitális tábla és notebook, 55 számítógép és 17 projektor teszi színesebbé a tanítási órákat. Jól felszerelt tornateremben sportolhatnak a diákok. Szépen dekorált, hangulatos tantermek várják a tanulókat.
KEOP-5.3.0. épületenergetikai fejlesztése tárgyú pályázat keretében valósult meg a nyílászárók és kazán cseréje, továbbá homlokzat és tető felújítása.
 
A 2011-2012-es tanévben 49 pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Az iskola tanulóinak száma jelenleg 518 fő. Hajdúviden 2, a benti iskolában pedig 19 csoportban tanulnak.
A 2007-2008-as tanévtől tagintézményünk a hajdúvidi általános iskola. A vidi felső tagozatosok iskolabusszal járnak be a hajdúböszörményi telephelyre.
Az 1-3. évfolyamon lehetőség van arra is, hogy iskolaotthonos rendszerben tanuljanak a gyerekek. Délutánonként napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk az igénylők számára. Az integrációs pedagógia program keretei között a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésben részesülhetnek.
Az intézményben hagyományai vannak a testnevelés tantárgy oktatásának: negyed századdal ezelőtt tagozatos, jelenleg emelt szintű képzésben vesznek részt a gyerekek. A több mint 25 év alatt számos szép sikert arattak az intézmény tanulói ezen a téren is.
Az iskolában két idegen nyelv tanulására van lehetőség: negyedik osztálytól az angol és a német nyelvet sajátíthatják el a diákok tanórai keretek között, az alsóbb évfolyamokon pedig választható tantárgyként előkészítő jelleggel..
 
Fontosnak tartjuk a kor követelményeihez igazodva az informatika oktatását is. Ez a 3-8. évfolyamon tanórai keretben történik.
Az intézmény egyik specifikuma a drámapedagógia oktatása, amely a tapasztalatok szerint nagyban hozzájárul a tanulók kommunikatív készségének fejlődéséhez, illetve a társas kapcsolatok javításához. Ékes példája a sikeres városi szereplések, bemutatók, versenyek.
Az intézmény életét a több mint három évtizedes múlttal rendelkező Tücsökhang nevet viselő énekkar és az újonnan alakult Boróka kórus teszi színesebbé. 2008/2009-es a tanévtől pedig az Aprók hangja nevű alsós énekkari csoport is megkezdte munkáját.
Számtalan színes szabadidős programmal igyekszünk kellemessé tenni tanulóink és családjaik számára az iskolai mindennapokat.

Legfrissebb hírek

Az Idősek hónapja nyitó rendezvénye

Október 3. 18:00

Őszi közlekedés: legyenek körültekintőek!

Október 3. 15:42

Galériáinkból

Hajdúhét 2017

Programajánló

Idősek Hónapja záró rendezvény

Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont Hajdúböszörmény, Nagy István u.38/A

Október 26. 09:30

Szociális Szolgáltatási Központ Nappali Ellátásának nyílt napja (Idősek hónapja)

Szociális Szolgáltatási Központ, Hb. Rákóczi utca 42. sz.

Október 18. 10:00

Látnivalók

Görög katolikus templom

Hajdúböszörmény

Millecentenáriumi emlékmű - Csodaszarvas

Szent István tér