Baltazár kastély

„A kései historizáló stílusú, hátsó homlokzatán szecessziós formaelemekkel is díszített kúriát Dr. Baltazár Dezső református püspök emeltette bodaszőlői birtokán.” (Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon.Fo-Rom Invert Kiadó, Budapest, 2006.) Az épületegység a gazdasági és pihenési funkciót egyaránt képviseli, a gazdagodó parasztpolgár épületéből polgári igényű építmény született.

      A Baltazár kúria a kerékpáros és gyalogos turizmus célja már ma, a tulajdonosok nyitottak arra, hogy a kastélyt és parkját széles körben ismerhessék meg a látogatók, így az része a turisztikai látványosságoknak.

      A kastélyban neves személyek fordultak meg, töltöttek el éjszakákat: vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója (1927. június 3), gróf Bethlen István miniszterelnök, Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, Vass József miniszter, Gömbös Gyula miniszterelnök, Vásáry István polgármester és Vásáry József államtitkár, továbbá számos világi és egyházi főméltóság, vezető értelmiségi: Kiss Ferenc nyug. egyházkerületi főjegyző, rektor, Ferenczy Gyula egyetemi tanár, székelyhidasi Sebestyén Lajos építész. Megbízható helyszín volt arra, hogy a politikai megbeszélések titokban maradjanak.

 

Az épület központi magja a XIX. század fordulója körül épülhetett, U. Szabó János tanyájaként, aki Hajdúböszörmény egyik leggazdagabb földbirtokosa volt. A tanya körül már ekkor kialakulhatott a majorság is. Az I. világháború után, a román megszállás idején már Baltazár Dezső püspök birtokában volt, az épület tornácán tartóztatta le a román katonai hatóság, s állította a kertben kivégzőosztag elé. A püspök két szárnnyal toldatta meg a kúria jellegű tanya épületét, alakíttatta ki a parkot, s az 1925.augusztus 29-én átadták a felújított kúriát. Az épület méreténél és funkcióinál fogva inkább kastélynak nevezhető, amelyet döntően pihenés céljára hasznosítottak, noha a majorsági épületek továbbra is fennmaradtak. A kastély a Hajdúság, Bihar és Szabolcs kiemelkedő nemesi és értelmiségi családjainak fontos találkozóhelye is volt, a püspöktársakkal történt beszélgetések színhelye is.

      1945. után az épületet nem államosították, Baltazár Lászlóné és Dr. Koncsek Béláné tulajdonában volt, s folyamatosan romlott az állapota, noha a Baltazár család még abban lakott, a nyolcvanas évek elejére már lakhatatlanná vált. Ekkor, 1982-ben vásárolta meg a birtokot és a kastélyt Barabás János és felesége, Barabás Imre és felesége és Barabás Antal és felesége. 1982-86 között megtörtént a kastély elsődleges felújítása, mentése, ekkor a tetőszerkezetet javították meg, s állagmegóvás történt.  A birtok és kastély tulajdonjogát 2016-ban vásárolta meg, s azt teljes egészében, kívül-belül eredeti módon újították meg, eredeti bútorok egy részét sikeresen megszerezve rendezték be.  Ebben sok segítséget adott Vásári Tamás, aki hosszabb ideig a kastély lakója volt, valamint a Baltazár család tagjai, Leel-Őssy-Lóránt professzor, Baltazár-kutató. Az épülethez ma is működő majorság tartozik.

Legfrissebb hírek

„Régi új magyar építőművészet” folyóiratban Hajdúböszörmény

Április 17. 16:18

Betegelégedettségi vizsgálat: A Hajdúböszörmény ESZ-V Nonprofit Kft. betegei elégedettek az ellátással

Április 17. 08:23

Galériáinkból

Lakossági fórum - Csapadékvíz hasznosítás

Programajánló

Szemenszedett IGAZSÁG avagy hazudni tudni kell!

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Május 8. 19:00

Futókörök Napja

Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont (Hajdúböszörmény, Nagy István utca 38/a)

Április 27. 08:45

Látnivalók

Bocskai István Gimnázium

Hajdúböszörmény - Főtér

I. világháborús emlékmű - Hősök szobra

Kálvin tér