Baltazár Dezső Református Általános Iskola

Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 10., Pf. 112

Elérhetőségek

(52) 228-287; (52) 561-438
igazgato@balthazar-hboszormeny.edu.hu
https://baltazariskola.hu/
Vezető: Balláné Bodai Judit

"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (l Kor 16, 14.)
 
 
Intézményünk a városunk központjában 1995 óta működik. Jelenleg 8 évfolyamon 14 osztállyal. Az elmúlt években a nagy érdeklődésre való tekintettel már két első osztályt indítottunk, terveink szerint a jövőben is évfolyamonként két osztállyal szeretnénk működni. Jelenlegi tanulólétszámunk 370, és 32 főállású pedagógus látja el a nevelő-oktató munkát.
 
 
Az iskola tárgyi felszereltsége jónak mondható, hiszen nagy gondot fordítunk az oktatás színvonalának emelésére rendszeres taneszköz fejlesztéssel. Nagy örömünkre szolgál, hogy a növekvő gyermeklétszámnak megfelelően a közelmúltban megvalósult az iskola bővítésének első szakasza, valamint az iskolaudvar és sportpálya teljes felújítása. Terveink között szerepel a kor követelményeinek megfelelő további bővítés és korszerűsítés, étkezde és tornaterem, valamint további tantermek kialakítása.
 
 
Pedagógiai programunk legfontosabb alapelvei:    
 
Intézményeink ugyanazokat a közoktatási feladatokat látja el, mint bármely más önkormányzati iskola, csupán szellemiségében tér el tőlük. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek lelki gondozására, nagymértékű személyes odafigyeléssel és szeretettel. Ez a családias légkör áthatja nevelő munkánk valamennyi területét.
Intézményünk sajátosságai:
 
1-2. évfolyamon egész napos rendszerű oktatást biztosítunk. 3. évfolyamtól idegen nyelv tanulására van lehetősége a gyerekeknek. Számos szakkörön - dráma, rajz, ének-zene, sport, német, angol, informatika, néptánc - fejleszthetik képességeiket diákjaink. Jól felszerelt számítógépes szaktanterem - 18 multimédiás számítógép, struktúráit kábelezés, internet hozzáférés - várja az informatika iránt érdeklődőket. Évente sikeresen rendezünk tanulmányi kirándulásokat, táborokat, az alsó tagozatosoknak, erdei iskolát. Jól működő alapítványunk anyagilag is támogatja tanulóink táboroztatását.
 
Fiatal, lendületes tantestületünk számos szabadidős programot szervez a gyerekek számára: szüreti bál, gyermeknapok, farsang, iskola hagyományőrző versenyek, diákunk önkormányzati programok. Iskolánkban mái hagyománnyá vált, és a szülők körében nagy sikert arat a leendő elsősök számára "Suliváró" néven szervezett iskola előkészítő programunk. Ezen alkalmak lehetőséget biztosítanak a kicsik számára az iskolával, leendő tanítóikkal való megismerkedésre.
 
 
Eddigi munkánk eredményességét bizonyítja a városi, megyei és országos versenyeken elért eredményeink is, így joggal bízhatunk abban, hogy diákjaink megfelelő felkészültséggel folytathatják tanulmányaikat a középiskolában, és a nálunk szerzett lelki békesség támaszul szolgál életünk mindennapjaiban.
Iskolánk városi beiskolázású. Felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül szeretettel várjuk az iskolánk iránt szülőket és gyermekeiket a Baltazár Dezső Református Általános Iskola tantestülete nevében.

Legfrissebb hírek

Kiss Attila tartott vezetői ügyfélfogadást

Február 28. 12:55

Csőtörés miatt félpályás útlezárás lesz a Táncsics Mihály körúton

Február 28. 08:47

Galériáinkból

Polgárőr közgyűlés

Programajánló

Válótársas

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Február 29. 19:00

Zene nélkül mit érek én...Cserháti Zsuzsa és Máthé Péter emlékkoncert

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

Május 15. 19:00

Látnivalók

Római katolikus templom

Hajdúböszörmény

Dávid és Góliát - Az 1956-os forradalom emlékműve (Losonczy Géza Emlékpark)

Honvéd utca - Losonczy Géza Emlékpark